({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jessica Mattsson

Bärfendals kyrka
Bärfendal

Kyrka med medeltida ursprung

Kyrkan i Bärfendal är av medeltida ursprung och ligger på en plats som varit betydelsefull för människorna i trakten sedan en lång tid tillbaka. Utanför kyrkans södra vägg står en bautasten troligen från yngre järnåldern och söder om kyrkokullen finns en grav från järnåldern.

Kyrkan uppfördes någon gång under 1100-talet och är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Bohuslän. Under 1700-1800-talet var det ganska vanligt att man rev den gamla mindre kyrkan och uppförde en ny och större. I Bärfendal har man troligtvis inte haft råd att uppföra en ny kyrka, dock har ombyggnader gjorts.

Den tidigaste ombyggnaden skedde sannolikt under 1600-talet då man uppförde en västingång. Predikstol, läktare och altartavla är också från denna period. Den största ombyggnaden skedde ett århundrade senare 1725. Då revs triumfbågen och delar av den södra kyrkoväggen som murades om samtidigt som större fönster sattes in. Inne i kyrkan hittar man föremål som berättar om tiden innan ombyggnaden. Ett av dessa är ett processionskrucifix från mitten av 1200-talet som enligt sägnen har förts hem av korsfarare från Limoges i Frankrike. Krucifixet ägs numera av statens historiska museum, men en kopia av originalet pryder altaret. Dopfunten av täljsten är också den från samma tid och triumfkrucifixet över sakristian är från senare medeltid.

År 2000 gjordes en undersökning av kyrkan då man på flera stenar i kyrkoväggen fann medeltida motiv uthuggna. Motiven på stenarna är typiska för tidig medeltid med bland annat växtrankor och djur. De är från 1100-talet och har antagligen varit färgsatta. Stenarna med motiv är numera ”inputsade” i kyrkoväggen där en markering visar var de finns.

Kontaktinformation


Telefon: +46