({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jan-Olof Karlsson

Vandra Bohusleden
Munkedals kommun

Sammanställning Etapp 15 - 20

Bohusleden består av 27 etapper som bjuder på totalt 34 mil av naturskön och omväxlande vandring. Den sträcker sig från Lindome i söder till Strömstad i norr. Etapperna 15 - 20 sträcker sig genom dramatiskt landskap i Munkedals kommun.

Etapp 15 Metsjö - Kaserna     17, 5 kilometer/medelsvår
Det finns vildmark. Och det finns marker där det har gått vilt till. Den femtonde etappen av Bohusleden går i ett område med en blodig historia av krig och oroligheter.

Sjön Övre Trästickeln med omgivningar var gränslandet i stridigheterna mellan Sverige och Norge ända in på 1700-talet. Den sista sammandrabbningen var Tyttebärskriget 1788-89.

I dag möter du en annan dramatik - naturen. Den är bitvis ganska krävande och kuperad att vandra, men omgivningarna är mycket varierande och vackra.

Etapp 16 Kaserna - Borgmästarbruket     6 kilometer/medelsvår    
Vatten spelar stor roll längs denna etapp. På stigar och småvägar följer du Munkedalsälven och Örekilsälven. Här finns ett antal dammar, byggda för att försörja Munkedals pappersbruk med vatten och som bävern stortrivs i. Har du tur får du se hur bävrarna bygger fördämningar med trädgrenar, pinnar och slam. De är gnagare som främst livnär sig på kvistar och vattenväxter, aldrig hela träd.

Örekilsälven är Bohusläns näst största vattendrag och ett av Sydsveriges bästa fiskevatten. För fiske krävs fiskekort. Efter älven trivs kungsfiskare, strömstare och forsärla. De två sistnämnda för alla insekter. 

Etapp 17 Borgmästarbruket - Kyrkoryr     11 kilometer/medelsvår
Etappstarten Borgmästarbruket ligger längs älven, strax innan Torp. Här finns resterna av den första industrialiseringen i Munkedal, med bland annat sågverk, kvarnar, smedja och bostäder. Det finns också en liten rastplats i närheten. 

Etappen fortsätter sedan förbi Torp och följet vattnet en bit innan leden går in i skogen vid basen av Lerbergsnäset. 

Snart passeras det geologiska naturreservatet Harska. I sluttningen ned mot Kärnsjön finns en källa och ett finns beläget vindskydd med utsikt över Harskabukten.

Etappen fortsätter sedan på mindre grusvägar fram till etappmålet vid Kyrkoryr.

Etapp 18 Kyrkoryr - Kynnefjälls Natur     10 kilometer/lätt     
Etapp 18 bjuder på vandring på skogsstigar och småvägar. Leden går genom skog och längs Kärnsjön. Etappen slutar vid Kynnefjälls Natur.

Etapp 19 Kynnefjälls Natur - Vaktarekullen     16 kilometer/medelsvår
Bered dig på en naturupplevelse utöver det vanliga! Den här spännande etappen leder till själva hjärtat av det vilda Kynnefjäll – och upp till dess högsta punkt, Vaktarekullen.

Längs vägen får du njuta av blåbärsgranskog, ljungmarker, forsande bäckar och vattenfall. Du kan känna doften av pors vid en öppen hjortronmyr. Under blomningssäsong kan du se den nordliga vita näckrosen blomma i mörka och trolska skogstjärnar. Och under vår- och sommartider lyssna på storlommens ödsliga rop framåt skymningen.

Din vandring följs säkert av vaksamma djur som rådjur, älg, bäver, lo och kanske en och annan varg. Har du tur får kan du se någon av dem. Annars får du nöja dig med att de är så vilda att de inte vill vara i din närhet. 

Etapp 20 Vaktarekullen - Flötemarksön     12,5 kilometer/medelsvår
Tidigare Vaktarekullen-Holmen

Det är kanske här vid Vaktarekullen, mitt i vildmarken som du ska ta en dags paus från vandringen efter leden. Stanna till och verkligen uppleva att det inte är målet som är viktigast utan ”resan fram”. Två bra övernattningsmöjligheter finns; raststugan vid Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora Holmevattnets södra strand. Med lätt dagsturspackning kan du ägna dagen åt att vandra runt i det naturreservat du befinner dig i – Kynnefjälls.

Etappen startar mitt i hjärtat av Kynnefjäll och du kan se fram emot en äkta och något annorlunda vildmarksvandring. Studerar du naturen extra noga, kommer du att upptäcka växtarter som hör hemma i norra Sverige, bl.a. dvärgbjörk, norrlandslav och lämmelmossa. I samma område växer bl.a. lind, hassel, blåsippa och nattviol, växtarter som är typiska för södra Sverige. Du vandrar i en del av Sverige där natur från norr och söder möts och förenas.

Stöter du på en mindre körväg i denna vildmark, tänk då och kanske förvånas över att det är ca 30 minuters bilfärd till Bohusläns klippor och skär. Så nära och så olika!

Målet för etappen är flyttad och kallas Flötemarksön (tidigare Holmen). Ändringen innebär att etappen är ca 12,5 km. Etappmålet angränsar till allmän väg, vilket innebär bra möjlighet för avlämning eller upphämtning. Dessutom finns det ett fåtal parkeringsplatser vid bron cirka 300 meter öster om etappmålet.

 

 

Kontaktinformation

Bohusleden


Telefon: +46


Hemsida: bohusleden.se/