({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Bredmossen
Kynnefjäll

Vandra i naturreservat

Inom kommunen finns två naturreservat med samma namn, Bredmossen på Kynnefjäll och Bredmossen vid Hensbacka och vidare upp på Herrestadsfjället i gränslandet mellan Munkedal och Uddevalla.

Bredmossen Kynnefjäll

Bredmossens storlek med öppna vidder och orördhet ger besökaren en fin upplevelse av vildmark. Den ligger på Kynnefjälls sydspets cirka tre kilometer öster om Södra Bullaresjön och är Bohusläns största myrkomplex.

Den består av en terrasserad översilningsmyr som sluttar mot norr. Den påminner med sina stora kärrdråg, tuvor och höljor liksom stråk av öppen myrjord om de norrländska myrarna. Runtom mossen finns den karakteristiska laggen. Det vill säga kärr som ligger mellan fastmarken och den egentliga mossen.

Som de flesta myrar så är Bredmossen näringsfattig med få växtarter. Förutom de olika vitmossarterna finns det kärlväxter som myrsälting och tuvsäv. I kärrdrågen växer flaskstarr, trådstarr och myrlilja. Ljungpipare häckar regelbundet och här finns såväl orre, ängspiplärka som ormvråk.

Kontaktinformation

Länsstyrelsen


Telefon: +46


Hemsida: Till hemsida