({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Dan Svardh

Cykla i Svarteborg

Svarteborgsrundan 38 kilometer

Ett naturskönt och historierikt område där sägnerna skymtar fram bland forntida och moderna monument. Enligt sägnen kring Svarteborg ville drottning Hud gifta sig med kung Rane, vars borg ska ha legat på höjden där Svarteborgs kyrka idag står. På bröllopsdagen hade han dock ångrat sig och red ut på jakt. När drottningen med bröllopsfölje anlände till Ranes borg fann de att han inte var hemma. Drottningen lät då bränna ner borgen och lär ha yttrat orden ”Hittills har du hetat Raneborg, men hädanefter skall du heta Svarteborg”. När kungen såg vad som hade hänt red han efter drottningens följe. Kungen överföll drottningen och klöv hennes huvud med sitt svärd. Hennes sällskap flydde, men kungen red ifatt dem och dödade alla. Hennes sällskap av krigare ska enligt sägnen vara begravda vid bautastenarena på Stenehed i Hällevadsholm. Svarteborg innefattar förutom tätorterna Dingle och Hällevadsholm flera natursköna områden där du bland annat kan fiska i södra Bullarsjön. Här finns även ett stort antal boplatser från stenåldern, bronsåldern samt järnåldern med fornlämningar som gravrösen, skålgropar, hällristningar, gravfält och fornborgar.

Svarteborgsrundan
Start på rundan är Svarteborg. Cykla väg 165 mot Hällevadsholm fyra kilometer. Efter Gulf bensinstation tar du höger in på väg 948. Det är skyltat Ramberg vid vägen. Cykla till Suttene cirka åtta kilometer. Efter halva vägen går väg 948 ihop med väg 960. Sväng höger vid Suttene in på en midre väg. Den tar dig till Lunden och dit är det fyra kilometer. Efter Lunden blir det en lite större väg Fjällvägen. Fortsätt på Fjällvägen till Pölane en tur på sju kilometer. Vid Pölane svänger du höger in på väg 940 som tar dig till Svarteborg. Sista etappen är 15 kilometer.

Svarteborg

Svarteborg f d gästgiveri
Svarteborg med dess omtalade och spännande historia har kanske varit en av de mest centrala platserna i kommunen. Redan på 1100-talet låg en av Vikens fylkeskyrkor här vilket tyder på att detta måste ha varit en betydelsefull plats i området. Idag finns fortfarande en välbehållen bystruktur längs backen vid kyrkan. Här fanns för inte så länge sedan sockenstuga, bibliotek, skola, magasin och gästgivargård.

Gästgivargården fanns här redan på tidigt 1700-tal, möjligen 1600-talets andra hälft, och ligger nordväst om kyrkan. Det gick ofta livligt till på gästgivargårdarna och säkert även på Svarteborgs då det vistades många dragoner i området. 1839 brann gästgiveriet ned och en ny gästgivarbyggnad uppfördes 1842, troligtvis på samma plats. Av de andra husen längs den gamla vägsträckningen förbi kyrkan är de flesta från 1800-talets andra hälft.

Svarteborgs kyrka
Svarteborgs kyrka ligger på toppen av en mäktig israndsavlagring. Kyrkplatsen har sina rötter i 1100-talet då Bohuslän kallades Viken. I Viken uppfördes två fylkeskyrkor, den ena i Svarteborg och den andra i Kungahälla. Eftersom man valde att placera en fylkeskyrka här var platsen sannolikt central och betydelsefull i området under denna period. Kyrkan i Svarteborg nämns redan ca 1140 i Borgartingslagen. Namnet stavas då Suertiborgh och sägs enligt den lokala traditionen komma från en sägen om Kung Rane och hans borg som låg här.

Kyrkan som står här idag byggdes om till sin nuvarande planform 1708. En gammal ingång från 1200–1300-talet på den västra sidan av kyrkan finns dokumenterad. Ovanför ingången fanns en skulptur av S:t Olav som numera bevaras i samlingarna på Bohusläns museum. Altaruppsatsen är enligt traditionen ett krigsbyte från 30-åriga kriget och predikstolen snidades kring 1600-talets mitt. Takmålningen i barockstil är utförd av Christian von Schönfelt 1727. Under 1800-talet målades delar av den över men reparerades sedermera i början på 1900-talet.                                     

Svarteborg sägnen om Kung Rane
Enligt en sägen låg det en borg där kyrkan i Svarteborg numera är placerad. På borgen regerade den mäktige kung Rane som enligt berättelsen var en betydande man. Han hade som avsikt att gifta sig med en av hovets tärnor. Den ärelystna och elaka drottningen som bodde på Hud visade dock intresse för kung Rane och erbjöd honom sin hand. Kungen tvekade länge men accepterade till slut och de bestämde bröllopsdag. Han ångrade han sig och red istället ut på jakt samma dag som bröllopet skulle ske.

Drottning Hud kom med sitt följe till Ranes borg och upptäckte att brudgummen svikit henne. Hon blev då så arg att hon tände eld på borgen. När hon och följet sedan red ifrån de rykande, svarta resterna av borgen yttrade hon: ”Hittills har du hetat Raneborg men hädanefter skall du heta Svarteborg”.

När kung Rane fått reda på vad som hänt red han ifatt drottningen vid en källa i Köpestadbacke där de stannat för att vila. I vredesutbrott störtade Rane fram med sitt svärd och klöv huvudet på drottningen. Hennes följe tog till flykt men reds ikapp vid Stenehed där de blev nedhuggna. Enligt sägnen ligger de också begravda där.

Hällevadsholm

Eken
Efter nästan fyra års frånvaro har eken från skolgården återvänt. Det drygt 350 år gamla trädet stod i vägen för skolans utbyggnad men har återförts i form av ett konstverk. 

Konstnären Lukas Arons har förvandlat trädet till en spektakulär skulptur som har placerats cirka 50 meter söder om den ursprungliga platsen. Trädet vilar i ett läge upp och ned på tre kolossala trädstamsformade granitblock, rötterna har blivit som en krona högst upp. Skulpturen väger ungefär 25 ton. När eken togs upp ur marken vägde den 18 ton - bara roten och sanden som skrapades bort från den vägde 4 ton! 

Stenblocken i konstverket är tre olika varianter av stenarter, med tre olika färger - svart, grå och röd. Dessa färger är en symbol för sammanhållning mellan alla typer av grupper, skolor, samhällen, individer, kulturer med mera, och en symbol för att olikheter berikar och ger en stadig grund för utveckling.                                                  

Hällevadsholms Folketshus (sommar)
Hällevadsholms Folketshus har öppet för loppis och fika under sommaren.

Kolstorpevattnet
Kommunal badplats i sötvatten.       

Sjövallens IP
Stugor med självhushåll för uthyrning. Stugorna är belägna vid Sjövallens IP i Hällevadsholm naturskönt vid Kolstorpevattnet med badplats, bryggor och hopptorn (sommartid).

Stenehed järnåldersgravfält
Vid Hällevadsholm i Svarteborgs socken ligger järnåldersgravfältet Stenehed. Gravfältet består av minst 45 stycken gravar i form av högar, stensättningar, resta stenar, en skeppssättning och en domarring samt nio bautastenar vilka står resta på rad. Speciellt med bautastenarna på just Stenehed är deras placering. De står uppställda i en lång och något krökt rad och stenarna blir högre och högre i riktning från norr mot söder.

Till detta gravfält finns många teorier och sägner knutna. Bland annat har det föreslagits att stenraden skall ha byggts som en slags astronomisk kalender. En annan påstådd förklaring finner vi i den gamla sägnen om kung Rane och drottning Hud. Raden med bautastenar sägs ha rests till minne av de personer som enligt denna berättelse dödades på platsen.

The black ball
Träskulptur, placerad vid biblioteket i Hällevadsholm. Skulpturen har formen av ett klot som med fantasins hjälp kan tolkas föreställa en jordglob, boll eller kanonkula eftersom den är bränd till en svart färg. Skolbarnen döpte den till "The black ball".   

Thomas Thorildplatsen
Thomas Thorildplatsen i Hällevadsholm är konstnärligt utformad av konstnär Lukas Arons. Den invigdes den 18 april 2009. Naturen är ett viktigt element i den konstnärliga utformningen. Stenbänkarna är i granit och de mindre bokskulpturerna i diabas. Trädet, en bohuslind, har sina rötter i det Bohuslänska landskapet liksom Thomas Thorild som vilar under en bohuslind i sin grav i Neuenkirchen, Tyskland. I den norra delen av Europa har trädet genom tiderna fått stor betydelse som samlande kraft, där har människor träffats och samlats för möte och samtal.

Bokskulpturerna står som förmedlande länk till Thomas Thorilds tankevärld och hans nedskrivna texter. Under bohuslinden här på Thomas Thorilds platsen kan vi samlas för att bevara och diskutera hans tankar om människans frihet att själv forma sitt liv och öde.

Södra Bullaresjön
I södra Bullaresjön finns möjligheter till fiske. Föra att fiska krävs fiskekort.

Bullarens FVOF
Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Bullaresjöarna är Bohusläns största sjöar och uppfyller 30 km av den 10 mil långa sprickdal som sträcker sig från Halden vid Idefjorden i norr till Gullmarsfjorden i söder. Norra Bullaresjön är med sina 39 meter en av de djupaste sjöarna i länet. Södra Bullaresjön har ett största djup av 26 meter. Avrinningen från Bullaresjöarna sker norrut via den norska Enningdalsälven till Idefjorden.

Hällebo
På östra sidan av Södra Bullarsjön är en skogsstig väl utmärkt c:a 300 meter lång. Höjden ligger på 135 meter över havet och sjön på 44 meter. På toppen finns bänk och bord. Parkering finns som är väl skyltad.

Olsborg
Tidigare belägen fästning från 1500-talet med dramatisk historia från maktkampen mellan Sverige och Norge. Vacker utsiktsplats över södra Bullaresjön.                           

Wauglen

Wauglen Vildmark (Endast förbokning)
Naturnära stugor med vildmarken inpå knutarna. Här erbjuds såväl enskilda som grupper en plats och utgångspunkt för äventyr och upplevelser i ett fantastiskt vildmarksområde.

Ellingebo

Kynnefjälls Natur
Hos Kynnefjälls Natur står naturen i fokus. Kynnefjälls Natur erbjuder boende, mat och aktiviteter för så väl familjen som gruppen. Boende i lugn miljö och mat från det egna köket. Ansluten till STF.

Längs med Kärnsjön

Kärnsjön
Kärnsjön, som ligger i Örekilsälvens dalgång, är en av de största och djupaste sjöarna i Bohuslän. Här finns goda möjligheter till bad och fiske samt vandring runt sjön. Vid Kärnsjöns sydvästspets ligger naturreservatet Södra Harska, ett vackert isranddelta som utgör ett markant inslag i landskapsbilden med vid utblick över Kärnsjön och omgivande landskap.

Kärnsjöns FVOF
I Kärnsjön finns möjligheter till fiske. Föra att fiska krävs fiskekort.
Kärnsjön är en av de största och djupaste sjöarna i Bohuslän. Ytan är 716 ha med ett djup på 40 m. Kärnsjöns ansenliga längd på 1 mil i kombination med dess ringa bredd och branta stränder ger den ett fjordliknande utseende. 

Pulsevadet
I en vacker glänta i Svarteborg socken ligger det gamla dragontorpet Pulsevadet. Huset är en låg enkelstuga, troligen byggd kring 1790, och var förr ett torp under gården Påstigen. Det finns uppgifter om att det bodde folk här redan i mitten av 1700-talet. Av dem kan nämnas Erik Nilsson och hans hustru Anna Hansdotter. Deras son föddes här 1759. Från 1803 till 1918 bodde det åtta olika familjer i torpet. Den siste som arrenderade Pulsevadet var Frans Karlsson. Han friköpte det 1918. 

Namnet Pulsevadet kommer från Fjällevadsbäcken norr om åkrarna där det förr var ett vadställe som vägfarande korsade. Man pulsade fram genom vattnet. Vägen som passerade det här området gick till Norge. Man sade att man gick på stigen till Norge, därav gårdsnamnet Påstigen. Idag tillhör torpet Svarteborgs Hembygdsförening och är tillgänglig för besök efter önskemål.

Södra Harska naturreservat
Landskapet i Södra Harska består av en bäckenformad sluttning ner mot Kärnsjön. I sluttningen rinner flera kallkällor upp, och genom deras erosion har små raviner bildats. Området ingår i ett gammalt kulturlandskap som består av åker, betad hagmark och inslag av träddungar. Det vackert formade isranddeltat kan iakttas från både de omgivande vägarna och Kärnsjön.Kontaktinformation


Telefon: +46