({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Lotta Karlsson

Att gå i förskola och skola i
Munkedalsområdet och Munkedals kommun

Lärande för alla åldrar

I Munkedal vill vi att du ska ha tillgång till den utbildning och omsorg du behöver genom de olika stadierna i livet. Vi jobbar ständigt med att erbjuda ett så brett utbud som möjligt med bra kvalitet.

Munkedalsskolan
Munkedalsskolan är en skola med årskurserna förskoleklass till 6 och drygt 300 elever. Skolan är belägen i centrala Munkedal i nära anslutning till kommunens högstadieskola.

Målsättningen är att alla som arbetar eller studerar vid Munkedalsskolan ska se sig som en viktig kugge i hjulet och utvecklas och växa till sin fulla potential. Tanken är att alla elever ska utveckla sin fulla potential mot målet men att vägen dit kan se mycket olika ut. Vi är alla unika individer och det är viktigt att värna om individens unika begåvning. 

Bruksskolan
Bruksskolan har cirka 205 elever i från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Bruksskolan ligger i en naturskön miljö som nyttjas i undervisningssyfte och för fria aktiviteter.

Skolan byggdes 1959 och har vid ett par tillfällen byggts till och moderniserats. Runt byggnaderna finns rejält tilltagna grönytor och målsättningen är att kontinuerligt utveckla skolgården i syfte att stimulera eleverna till lek och rörelse. 

På Bruksskolan arbetar vi för att se till varje elevs behov. Det är en grundförutsättning för allt lärande att eleverna trivs och känner sig trygga. Vi strävar efter att eleverna får arbeta i egen takt och utifrån sina egna förutsättningar med utgångspunkt från läro– och kursplaner. Stor vikt läggs på fri och pedagogisk lek där leken utgår från elevernas fantasi där de i samspel med andra utvecklar social och emotionell förmåga. Den pedagogiska leken är ett instrument där eleven utvecklar sinnen, språk, motorik, intellekt och bearbetar sina känslor och upplevelser samt lär sig att samarbeta.

Kungsmarksskolan
Kungsmarksskolan är en sola för årskurs 7 till 9 och med en integrerad grundsärskola.

Skolans elever får utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt.  Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Vårt mål är att lärandemiljön på Kungsmarksskolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Gymnasieutbildningar
I Munkedals kommun har vi gymnasieutbildningar i Munkedal och Dingle. Kommunerna i Fyrbodal har även ett samarbete där alla elever i Fyrbodal prövas på samma villkor vid antagning och kan därför söka andra gymnasieskolor i Fyrbodal. Läs mer på www.soktillgymnasiet.se.

Våra ungdomar kan också söka till gymnasieprogram i andra kommuner i landet.

Dingle
Gymnasieskolans Introduktionsprogram
Gymnasiesärskolans nationella program
Dinglegymnasiet AB - friskola

Munkedal
Processtekniska Gymnasiet
Gymnasiesärskolans individuella program
Yrkesgymnasiet - friskola

Fyrbodal
soktillgymnasiet.se 

Övriga Sverige
www.gymnasium.se

Utvecklingscentrum Munkedal
På Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle finns ett flertal verksamheter som syftar till att främja utveckling i Munkedals kommun, bland annat utbildningsverksamheter som Kunskapens hus och Dinglegymnasiet AB.


Kontaktinformation

Munkedals kommun

Centrumtorget 5

455 30 Munkedal


Telefon: +46 524 180 00


Hemsida: Till hemsida