({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Pixabay

Vågsäter bokskog
Valbo-Ryr

Vandra i naturreservat

Vågsäter bokskog är en naturskog med utrotningshotade mossor och lavar.

Vågsäter bokskog är belägen på en östsluttning cirka en kilometer söder om gården Vågsäter i Valbo-Ryr. Skogen är med största sannolikhet spontan och som sådan landets nordligaste belägna. Bokskogen har inte skötts i skoglig mening och har många förmultnade eller stående döda träd. Naturskogskaraktären förstärks dessutom av ett flertal sällsynta eller mindre allmänna mossor och lavar knutna till bokstammarna.

Kontaktinformation

Munkedals Turistinformation


Telefon: +46


E-post: turistinfo@munkedal.se

Hemsida: Till hemsida