({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anders Jonsson

Gårdsjön i norra Svartedalen
Ucklum

5,5 km Gårdsjön runt

Gårdsjön är en cirka 32 hektar stor klarvattensjö öster om Stenungsund. Här går Gårdsjöstigen, en led på 5,5 km runt sjön. Skogen som omger sjön är Svartedalen och sträcker sig några mil åt söder.

Fakta

Längd:
Runt sjön: ca 5.5 km 

Röd led: ca 1,8 km enkel väg (från parkeringen till forskningsområdet i södra änden av sjön).

Ungefärlig tid:
Runt sjön, 2- 3 timmar inklusive en fikapaus

Hitta hit:
Du tar dig lättast till Gårdsjön genom att först åka gamla E6:an till Ucklum och därifrån vägen österut mot Västerlanda. Efter ca 4 kilometer står det Gårdsjön på en skylt som pekar åt höger. Följ den fram till parkeringen, som ligger på vänster hand.

Karta

Två olika alternativ, en kortare och en längre stig, tar dig runt i naturen vid Gårdsjön. Vill du gå runt sjön är det ca 5,5 km. Utmed stigarna finns informationsskyltar som gör dig bekant med forskningen som bedrivs i området, växterna och djuren.

Vid norra delen av Gårdsjön finns en parkeringsplats. Härifrån kan du gå till det numera avvecklade utomhuslaboratoriet "taket", ett helt avrinningsområde som täcktes med tak i cirka 10 år. Hit och tillbaka går du på cirka en och en halv timme. Runt sjön tar det ungefär två till tre timmar inklusive en fikapaus. 

 

Fotograf: Anders Jonsson


Forskning vid Gårdsjön
Området drabbades på 1960-talet av en omfattande fiskdöd orsakad av svavelnedfall och försurning. Idag bedrivs världsunik forskning om luftföroreningar och deras effekter på vatten, växt- och djurliv. Forskningen utförs med känslig mätutrustning och har pågått under lång tid. Gå därför inte nära apparater, kablar eller annan teknisk utrustning. Den forskning som pågår här är betydelsefull för att vi alla ska ha en frisk och rik natur i framtiden. 

Gårdsjöprojektet/Gårdsjöstiftelsen

Gårdsjöstiftelsen >>

Gårdsjöstigen >>

 

Text och bild: Södra Bohuslän Turism 

Fakta

Längd:
Runt sjön: ca 5.5 km 

Röd led: ca 1,8 km enkel väg (från parkeringen till forskningsområdet i södra änden av sjön).

Ungefärlig tid:
Runt sjön, 2- 3 timmar inklusive en fikapaus

Hitta hit:
Du tar dig lättast till Gårdsjön genom att först åka gamla E6:an till Ucklum och därifrån vägen österut mot Västerlanda. Efter ca 4 kilometer står det Gårdsjön på en skylt som pekar åt höger. Följ den fram till parkeringen, som ligger på vänster hand.

Karta

Kontaktinformation