({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Ramslökedalens naturreservat

Strax nordost om Håverudsakvedukten ligger Ramslökedalens naturreservat. Naturreservatet ligger tätortsnära med strövstigar och uppbyggda trätrappor i området. Området utgörs av kalkpåverkad örtrik skog med gamla lövträd och tallar. I området finns kraftiga bergsbranter mot sjön Åklången. I dalen ner mot Åklång växer mycket ramslök därav namnet på reservatet.

Sunnanå naturreservat

Norr om Sunnanå hamn vid Holmsåns utlopp till Vänern hittar du Sunnanå naturreservat. Holmsån har med sin kraftiga eutrofering bildat ett stort träsk och madområde vid åns utlopp till Vänern. Området utnyttjas för friluftsliv dels som strövområde av boende i närheten men också av besökare utifrån i samband med besök av Sunnanå hamn. Holmsåns mynning är en känd observationsplats för fågelskådare på grund av sitt rika fågelliv. I reservatet finns förutom fågeltorn många spänger och ett antal pausplatser.

Mörttjärns naturreservat

I Dals Rostock cirka nio kilometer väst om Mellerud vid sjön Mörttjärn ligger Mörttjärns naturreservat. Området gränsar till det gamla sanatorieområdet. Naturreservatet ligger tätortsnära med en mängd strövstigar i området. Vandringsleden ”Doktor Saedéns runda” ligger inom reservatet som spår efter den gamla sanatorieverksamheten i området. Längs leden finns en del monument och en fast grillplats.

Vill du upptäcka fler naturreservat?

Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen ansvarar för 11 naturreservat i kommunen. Läs mer om dessa på Länsstyrelsens webbplats.