({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kabbosjöns Fiskevårdsområde

Fiska i Mellerud

Fiske i Kabbosjön, Dalskog, kräver fiskekort.

Kabbosjön är 20 meter djup, har en yta på 219,8 ha. En vacker sjö med möjlighet till ett varierat sportfiske. Verksamhetens huvudsyfte är att få ett så gynnsamt sportfiske som möjligt i Kabbosjön under ordnade former genom att sälja fiskekort och inplantera mer fisk för pengarna.

Fiskekortspriser:
Dygnskort: 40 SEK
Månadskort: 100 SEK
Månadskort hel familj: 150 SEK
Årskort: 200 SEK (kalenderår)
Årskort hel familj: 300 kr (kalenderår)

Sjösättningsramp: Sjösättning kan ske vid badplats nedanför Dalskogs samhälle.

Fiskekartor: Abborre, Gädda, Sutare och Öring.
Kontaktperson: Håkan Olsson, 0705870001.
E-mail: tvservice.backefors@gmail.com
Fiskekortsförsäljare:
- Lars Åke Eriksson, Kabbo tel 070-6240809
- Astrid Eriksson, Kabbo. Tel 0530-21022
- Kerstin Edvardsson Dalskog, tel 0530-21048
- Bengt Göransson, Lapperud, tel. 070-2525726

Kontaktinformation

Kabbosjöns Fiskevårdsområdesförening

464 95 Dalskog


Telefon: +46 070 5870001


E-post: info@fiskeland.se