({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Nicklas Odh

Naturreservat Skansen
Dals-Ed

Skansen det lilla naturreservatet mitt inne i Ed.

Naturreservat på ca 4 hektar som bildades 1963 för att freda ett geologiskt intressant område med rik flora och en närmast parkliknande karaktär nära järnvägsstationen i Dals-Ed.

Vackert närströvområde

Det vanligaste namnet på detta lilla reservat mitt inne i Ed är Skansen, efter den lilla befästning som ligger strax utanför reservatet. Skansen är en lummig lövskogsbevuxen ravin i sluttningen ner mot Stora Le. Sluttningen är en del av en ändmorän från senaste istiden. En naturstig leder genom området.

Artrik lövskog

Skogen domineras av ek och är därmed länets nordligaste ekskog. Här finns också mycket hasselbuskar. Lundväxter som blåsippa, ormrot och trolldruva trivs i lövrädens skugga. På de torrare platåerna växer blåbär och liljekonvalj samt fibblor, gökärt och skogsnäva. I sluttningar och ravinens botten finns många olika ormbunkar, som t.ex. strutbräken, majbräken, hultbräken och ekbräken. Fåglar du kan få se är grönsångare och svarthätta.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Skansen men tänk på att det inte är tillåtet att

- ta bort eller på annat sätt skada växter,
- skada eller döda däggdjur och fåglar inom området samt att förstöra deras bon eller ägg.

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Text: Västkuststiftelsen

Kontaktinformation

Dals Eds Turistbyrå


Telefon: +46 53419022


E-post: tourist@dalsed.se

Hemsida: dalsed.se