({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Dimbo gravfält
Tidaholm

Västergötlands största järnåldersgravfält

Dimbo gravfält har under flera generationer använts för begravningar, framför allt under vikingatiden 800-1050 e Kr. På gravfältet finns 300 gravar som är byggda av jord och sten.

Gravar från vikingatiden

Dimbo gravfält är Västergötlands största järnåldersgravfält med drygt 300 gravar från yngre järnåldern. Gravfältet har använts för begravningar under flera generationer, framför allt under vikingatiden 800-1050 e Kr. De flesta gravarna är högar som är byggda av jord. Övriga är runda eller tresidiga, flacka gravar av jord och sten.

Hålvägar

På gravfältet finns hålvägar, dvs stigar som användes under medeltid och in på 1600-talet. Platsen tjänar även som betesmark åt traktens får som betar fritt på området. Ett trevligt och ofarligt inslag i landskapet.

Kontaktinformation

Dimbo gravfält

Dimbo

522 93 Tidaholm


Telefon: +46 502 60 62 08


E-post: Skicka E-post