({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Ettaks strömmar
Tidaholm

Naturreservat med ett rikt växt- och fågelliv

Ån Tidan är unik, det är en av få svenska åar som rinner norrut. På vissa platser rinner vattnet snabbare och bildar en forssträcka, en sådan plats är Ettaks strömmar.

Strömmande vatten och skog

Vid Ettaks strömmar rinner ån Tidan lite fortare än normalt. Här har det bildats en naturlig forssträcka på nästan 6 km som till stora delar är orörd. Naturreservatet består av åfåran, klibbalskog och blandskog samt betesmark. Utmed nordvästsidan av ån finns en trevlig promenadstig.

Ett rikt växt- och fågelliv

I naturreservatet finns många växter som älskar vattendrag. Den ovanliga ormbunken safsan eller kungsbräken växer som stora buskar i strandkanten vid Ettaks strömmar. Det är en av de nordligaste växtplatserna för just den här ormbunken. I området finns även fuktig betesmark där klockgentiana, med sin vackert blå blomma, trivs. Den är sällsynt och kräver just bete för att trivas. Fågellivet i området är rikt med bland annat strömstare, forsärla och kungsfiskare, vilka är knutna till rinnande vatten. Den hotade fisken färna finns i strömmarna.

Kontaktinformation

Ettaks strömmar

Ettak

522 92 Tidaholm


Telefon: +46 502 60 62 08


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida