({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kanotled Tidan
Tidaholm

Paddla kanot på ån Tidan

Ån Tidan rinner upp i gränslandet mellan Småland och Västergötland. På sin väg mot Vänern rinner den genom djupa barrskogar och leende lövängar. Kanotleden går genom Tidaholms kommun.

Kanotled med övernattningsplatser

Kanotleden på Tidan passerar ett stort antal kulturhistoriskt intressanta kvarndammar. Längs med ån finns ett flertal iordningställda övernattningsplatser. Där finns tältområde, eld/grillplats, torrklosett, samt ved. Ån innehåller ett flertal lyft förbi äldre kraftverk och kvarndammar. Kanotvagn är därför nödvändig. Landtransporterna är uppmärkta med skyltar. Visa hänsyn i naturen. Kanotfärden går genom ett flertal fågelskyddsområden och medför därför ett stort ansvar.

Kyrkekvarn-Madängsholm                             

Cirka 25 km söder om Tidaholm ligger Kyrkekvarns kanotcenter, där kanoter finns att hyra. Sträckan Kyrkekvarn-Gimmesjön kallades förr för "Kvarnarnas å". Här finns spår efter gamla kvarnmiljöer samt hålvägar ner till dammarna. Övernattningsplatser finns vid Gimmesjön, vid Ågården, i Ettak och i Madängsholm. 

Madängsholm-Fröjered

Sträckan går genom Tidaholm med två öar i centrum. På Vulcanön ligger Tidaholms museum, som speglar stadens industrihistoria. På Turbinhusön finns en väl bevarad kulturmiljö med smedstugor, kaffestuga, kryddträdgård, konsthall och vackra planteringar. Vid södra infarten ligger Tidaholms camping, öppen april till september. Övernattningsplatser finns vid Nycklerör och i Fröjered.

 

Kontaktinformation

Kanotled Tidan

522 30 Tidaholm


Telefon: +46 502 60 62 10


E-post: Skicka E-post