({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Gestilren
Tidaholm

Minnessten som restes 700 år efter slaget vid Gestilren

Slaget vid Gestilren ägde rum år 1210 och markerade slutet för maktkampen mellan de erikska och sverkerska kungaätterna. Inskriften på minnesstenen lyder: ”Sjuhundra år efter slaget vid Gestilren reste västgötar denna sten 1910 - Gud skydde Sveriges rike.”

Slaget vid Gestilren

År 1208 utmanade Erik Knutsson kung Sverker, då slaget vid Lena (alias Kungslena) i Västergötland utkämpades. Utgången av detta slag tvingade kung Sverker att fly till Danmark. Två år senare, med hjälp av danska trupper, återvände Kung Sverker i syfte att återta sin förlorade krona. Men vid Gestilren, i närheten av Lena, triumferade så Erik Knutsson på nytt, samtidigt som Sverker stupade. Samma år kröntes kung Erik. Slaget vid Gestilren markerade slutet för maktkampen mellan de erikska och sverkerska kungaätterna. Efter nära ett sekel av konflikter stabiliserades det politiska läget i Sverige och en konsolidering av riket tog fart.

Startpunkt för svenska enhetsstaten

Slaget vid Gestilren har bland annat av journalisten och författaren Jan Guillou, i böckerna om riddaren Arn, setts som startpunkten för den svenska enhetsstatens uppkomst. En process som senare under 1200-talet kom att fullbordas av Birger Jarl.

Minnessten

Slaget vid Gestilren tros ha stått strax söder om Kungslena, vid Varv nära Ekedalen. År 1910 restes här en minnessten till 700-årsdagen av slaget vid Gestilren som ägde rum år 1210. Inskriften på stenen lyder: ”Sjuhundra år efter slaget vid Gestilren reste västgötar denna sten 1910 - Gud skydde Sveriges rike.”

Kontaktinformation

Gestilren

Ekedalen

522 93 Tidaholm


Telefon: +46 502 60 62 08


E-post: Skicka E-post