({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Granne påle
Tidaholm

Gammal vägvisare i trä

Granne påle är en rödmålad vägvisare i trä från 1700-talet. Det ursprungliga vägmärket sägs ha kommit på plats när drottning Kristina åkte fel i korsningen.

Vägvisare i trä

I fyrvägskorsningen mellan Ekedalen, Dimbo, Varv och Kungslena står vägvisaren Granne påle. Den rödmålade vägvisaren i trä från 1700-talet har en smidd krona. De fyra väderstrecken är utmärkta samt vilken väg som leder var. Norrsidan är märkt med texten ”Wägen till Borgunda”, södersidan har texten ”Wägen till Dimbo”, på västersidan står det ”Wägen till Hvarf” och östersidan har texten ”Wägen till Acklinga”. Allt enligt tidsenlig stavning. 

Historik

Enligt 1734 års gästgivareordning skulle vägvisare sättas upp, där vägen förde ”till någon stad, sochn, bruk, sjöhamn eller annan kundbar ort”. Dessa vägvisare tillverkades i trä, sten eller gjutjärn, beroende på vilket material som lättast fanns att tillgå. Endast ett fåtal av trä finns bevarade och Granne påle är en av dem. Vägvisare sattes ofta upp på upplagda stenrösen. Gamla vägvisare är i egenskap av fasta fornlämningar skyddade i lag sedan år 1943.

Kopior i kommunen

Den Granne påle som står på platsen idag är en kopia av den ursprungliga vägvisaren. De finns också kopior av Granne påle uppställda på Turbinhusön i Tidaholms centrum samt i rondellen vid Tidaholms södra infart på väg 26. Precis som originalet så står den senare i en korsning där fyra vägar möts.

Kontaktinformation

Granne påle

Ekedalen

522 93 Tidaholm


Telefon: +46 502 60 62 08


E-post: Skicka E-post