({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Smidesskylt med texten Vulcanön.

Vulcanön

  • 06 feb, 2018
  • Källa: Tidaholms turistbyrå

Det var på Vulcanön allt började när gården Tidaholm fick järnbruksrättigheter i slutet av 1700-talet. På 1800-talet öppnade stadens grundare, Hans Henrik von Essen, Vulcans Tändsticksfabrik i brukets smedja på Vulcanön. Fabriken var i början av 1900-talet världens största tändstickstillverkare. I de gamla fabrikslokalerna bedrivs idag olika verksamheter. Välkommen in på Vulcanön för att uppleva kultur från dåtid till nutid.

Tidaholms kulturcentrum

Vulcanön är Tidaholms kulturcentrum. Här ligger historia, konst och matkultur vägg i vägg. Allt i gamla byggnader, var och en med sin historia. Här hittar du bland annat Tidaholms museum, Tidaholms turistbyrå, VinContoret, Konstlitografiska verkstaden och Marbodal Center.

Från dåtid till nutid

Vulcanön var förr en sluten arbetsplats med låsta grindar. Här låg von Essens industrier. De båda röda tegelbyggnaderna har inrymt kontor, laboratorium och bostäder. Idag har VinContoret och Konstlitografiska verkstaden sin verksamhet där. Det lilla röda tegelhuset nere vid ån har använts som fosforkällare. Tidaholms museum och Tidaholms turistbyrå ligger idag i den byggnad som tidigare inrymde Vulcans smedja och verkstad. Industrismedjan är bevarad i ursprungligt skick. Till museet hör också det stora C-magasinet där brukets bilar visas. I en av de gamla magasinsbyggnaderna ligger Marbodal Center. Byggnaderna för tändstickstillverkningen revs 1987 för att ge plats åt en gymnasieskola, Rudbecksgymnasiet.