({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Backavallen
Larv

Nordost om Larv ligger Backavallen som ligger i ett ravinområde som sträcker sig utmed Etterbäcken som mynnar ut i Lidan. Området är ett 40 hektar betat, tallbevuxet hedlandsap med mjuka och böljande former. Här finns en fin flora med bland annat nattviol, jungfru Marie nycklar, kattfot och gökblomster. De torraste ytorna utgör en gammal ljunghedsrest och på den sandiga betesmarken finns ett av backsippas starkaste fästen i Vara, där den fortfarande kan blomma i tusental. Backavallen är strövvänlig med flera gångstigar. Sommartid betar djur i området.


Hitta hit: Åk väg 47 vid Vättesmad, Edsvära mot Larv/Vedum. Efter cirka 2 kilometer sväng av mot Längjum. Efter 200 meter ligger Backavallen på höger sida. Bra parkeringsmöjligheter finns.

Koordinater: SWEREF99 TM,
N 6454513,
E 391009.