({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En kvinna sitter med en bok.

Fotograf: Jonas Ingman

Tillgänglighetsredogörelse för vastsverige.com

Vi på Turistrådet Västsverige vill att så många som möjligt ska kunna använda denna webbplats. Detta dokumentet beskriver hur vastsverige.com uppfyller lagen om tillgänglighet, eventuella tillgänglighetsbrister och hur dessa kan rapporteras till oss.

Hur tillgänglig är denna webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver information från vastsverige.com i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text eller lättläst så kontakta oss via e-post på: episupport@vastsverige.com

 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

 

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

 • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
 • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
 • Det saknas textning på en del filmer.
 • Det saknas syntolkning på filmer.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Det finns delar som är krångliga att styra med tangentbord.
 • Det finns bilder där alternativtext saknas. 
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel (PDF).

 

Hur vi testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på vastsverige.com görs med hjälp av intern expertis och diverse tillgänglighetsverktyg.

 • Webbplatsen publicerades den 8 april 2016

 • Senaste bedömningen gjordes den 09 januari 2024.

 • Redogörelsen uppdaterades den 09 januari 2024.