({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Huttla kvarn
Vara

Med anor från 1800-talet

Dampetorp kvarn och såg kallas i folkmun Huttla kvarn. Kvarnen är troligen byggd under tidigt 1800-tal och var i drift fram till 1950-talet när Naums hembygdsförening tog över skötseln. Sedan dess har föreningen kontinuerligt rustat upp anläggningen.

Fungerande såganläggning

Huttla kvarn genomgick en ombyggnation under 1860-talet, och i början av 1900-talet utrustades kvarnen med en sikt. Driften med vattenhjul ersattes då med turbindrift. Sågen finns omnämnd 1876 men är troligen äldre. Såganläggningen utgörs av en enbladig ramsåg i körbart skick.

Kontaktinformation

Naums hembygdsförening

Naum Vara


Telefon: 0768114112


E-post: Skicka E-post


Upptäck mer inom kultur & natur