({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Larva Bäsing
Larv

En mäktig gravhög

Larva Bäsing, eller Bäsingen som den också kallas, är en stor gravhög som ligger strax söder om Larvs kyrka. När du besöker Larva Bäsing befinner du dig i ett område fullt av fornminnen. Här kan du i lugn och ro uppleva gravfält från bronsåldern och järnåldern.

Fem meter djup

Larva Bäsing är en av Västergötlands största gravhögar med sina 30 meter i diameter och fem meters höjd. På toppen finns en grop som är sex meter i diameter och en halv meter djup. Gravhögen och gravfältet är troligen från järnåldern.

Till minne av kungabesök

Vid gravhögen finns en minnessten från besöket av kung Gustaf VI Adolf år 1951. I närheten finns ytterligare fem mindre högar och närmare 20 stensättningar. 

Kontaktinformation

Vara Bibliotek

Stora Torget

53481 Vara


Telefon: +4651231220


E-post: biblioteken@vara.se

Hemsida: vara.se