({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

Baldersnäs naturreservat
Dals Långed

Ett exotiskt inslag i det dalsländska landskapet

Baldersnäs är ett omtyckt utflyktsmål. Den vackra herrgårdsmiljön, belägen på en halvö i Laxsjön, har anor från 1700-talet.

Herrgårdsmiljö

Det var järnhanteringen i Dalsland som skapade det ekonomiska underlaget för Baldersnäs. Den som mer än någon annan präglat området är Carl Fredrik Waern, som under sin tid rationaliserade och utvidgade jordbruket samtidigt som han anlade parken i s.k. engelsk stil. Han skapade det förnämsta exemplet i Sverige på denna trädgårdskonst och parken vann internationell ryktbarhet. Sedan 1975 är Baldersnäs i allmän ägo och halvön är naturreservat.

Idag återstår endast rester av den storslagna parkanläggningen, som hade över 240 främmande trädslag, tusentals exotiska växter, broar, promenadstigar och paviljonger. Weymouthtall, avenbok och blodbok är några av de inplanterade träd som fortfarande finns kvar.

På Baldersnäs bedrivs fortfarande jordbruk och här finns en av norra Dalslands största mjölkdjursbesättningar. Med hjälp av de betande djuren hålls landskapet öppet. Areal: ca 103 hektar

Vägbeskrivning

Strax norr om Dals Långed tar man av mot nordost mot Ekebol - Kättilsbo. Mindre väg leder från Ekebol till Baldersnäs.

Service

Parkering, Boende, Sommarcafé, badplats och lägerplats

Var vänlig och visa hänsyn till reservatets föreskrifter

Karta över området

Info om Baldersnäs - Länsstyrelsen

BALDERSNÄS HERRGÅRD 

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

 

 

 

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen


Telefon: +46 31 40 29 81


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vastkuststiftelsen.se