({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Lars Eric Fjellman

  • Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

Kölviken Naturreservat
Bengtsfors

Gammal skog

Kölviken ligger i norra delen av Dalsland och Bengtsfors kommun.

Stora delar av skogen är äldre naturskogsartad barrblandskog. I höjdlägen dominerar tall och renlavar och i de fuktigare svackorna dominerar gran. Inslaget av asp och död ved är stort.

Så hittar du hit

Reservatet nås via en väg som viker av från vägen till Kölviken.

Karta över området

 

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen


Telefon: +46 31 40 29 81


E-post: Skicka E-post

Hemsida: naturidalsland.se