({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: PhotoRhino;tobbe

Högsäters kyrka
Högsäter

Tegelkyrka i nygotik uppförd 1902, ersatte den äldre medeltida kyrkan i gråsten vars sakristia från 1732 finns kvar.

Kontaktinformation

Högsäters pastorat

Allévägen 28

458 70 Högsäter


Telefon: +46 528 750 50


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida