({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Fiske och fiskeredskap

Bengtsfors Fiskevårdsområden FVO

Med sina 22 stycken fiskevårdsområden (FVO) är Bengtsfors det området i Dalsland med flest sjöar att fiska i.

Här hittar du information om vilka fiskevårdsområden som finns i Bengtsfors och vilka sjöar som ingår i fiskekorten. 

Bengtsfors fiskevårdsområden

Askesjö

 • Askesjö
 • Hedvatten
 • Husetjärn
 • Megsjön
 • Udderudstjärn
 • Ygnesjö

Bengtsbrohöljen

 • Bengtsbrohöljen
 • Nedre Höljen
 • Övre Höljen

Bengtsfors kommunfiskekort - ifiske.se

 • Askesjö fvo
 • Bengtsbrohöljens fvo
 • Fillingsjöns fvo
 • Granns fvo
 • Ivägs fvo
 • Kesnacksälvens fvo
 • Laxsjöns fvo
 • Limmens fvo
 • Råvarp fvo
 • Stenebyälvens fvo
 • Svärdlångs fvo
 • Västra Solsjöns fvo
 • Ärtingens fvo
 • Östra Solsjöns fvo

Fillingsjön

 • Abborretjärn
 • Dåverudstjärn
 • Dåverudsälven
 • Fillingsjön
 • Gottarsbyälven
 • Holtaneälven
 • Håltjärn
 • Höljen
 • Långetjärnet
 • Orsbytjärn
 • Rönningtjärn
 • Rösetjärn
 • Sinsterudstjärnet
 • Skiljetjärnet
 • Skiljetjärn med bäckar
 • Slängomtjärn
 • Väntjärn
 • Årbolsälven

Grann

 • Braxetjärn
 • Edstjärn
 • Grann
 • Halva Relälven

Iväg - ifiske.se

Kanotfiskekort

 • Östra och Västra Silens, Foxens, Blomskogs, Stora Lee-Struvens, Lelångs, Östervallskogs, Järnsjöns och Töck-Hurrsjöarnas fiskevårdsområden

Kesnackälven

 • Abborrtjärn
 • Bottensjön
 • Båtviksviken och Gummenäsviken (i Lelång)
 • Dammtjärn
 • Hammartjärn
 • Kisslebergstjärn
 • Lysetjärn
 • Lyssjö och Örletjärn samt vissa mindre biflöden till dessa vatten
 • Långtjärn
 • Motjärn
 • Ramsbytjärn
 • Rimtjärn
 • Rötjärn
 • Skriktjärn
 • Snaggenässjön
 • Svarttjärn
 • Kesnacksälven, Forteälven och Tassbyälven ingår ej!

Laxsjön - ifiske.se

 • Laxsjön
 • Långbrohöljen

Limmen - ifiske.se

Lysetjärn- ifiske.se

 • Hagtjärn
 • Lysetjärn
 • Stortjärn

Marsjön - ifiske.se

 • Hivattnet
 • Lillesjön
 • Lysevattnet
 • Marsjön
 • Savetjärn
 • Storsjön
 • Torstjärnet

Mastedalstjärns fvo är vilande.

Norra Lelång

 • Gunnarstjärn
 • Holmtjärn
 • Långtjärn
 • Norra Lelång (norr om gräns vid Torrskog-Mallvik över till Gustavsfors vid Hallön)

Råvarpen - ifiske.se

Stenebyälven

 • del av Stenebyälven, sträckan från landsvägsbron vid Korsbyn nedströms till Laxsjön

Svärdlång - ifiske.se

Södra Lelång - ifiske.se

 • Ampetjärn/Ampetjärnsbäcken
 • Dammtjärn/Dammtjärnsbäcken
 • Flatetjärnet/Flatetjärnsbäcken
 • Käretjärnet/ Käretjärnsbäcken
 • Sillesjö/Sillebäcken
 • Södra Lelång

Västra Silen Södra - ifiske.se

 • Göteborgstjärnet
 • Klipperudstjärn
 • Orremossetjärnet
 • Skogstjärn
 • Västra Silen (Dalslandsdelen)

Västra Solsjön

 • Husetjärnet
 • Intaketjärnet
 • Kasetjärnet
 • Kotjärnet
 • Lofterudstjärnet
 • Svartavattnet
 • Torebytjärnet
 • Västra Solsjön

Ärtingen

Östra Silen - ifiske.se

Östra Solsjön

 • Mögsjön
 • Ödegårdstjärnet
 • Östra Solsjön