({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Christiane Dietz

Fillingsjöns fVO
Bengtsfors

Fillingsjöns fiskevårdsområde i Bengtsfors kommun

Fillingsjöns fiskvårdsområde är ett spännande område med många mindre skogssjöar och vattendrag. Sjön är en relativt näringsrik sjö i jämförelse med många andra sjöar i området.

 

Fillingsjön bjuder på alla typer av miljöer för sportfiske och är dessutom "lagom stor" att lära känna under en veckas fiske! Gädda och abborre tillsammans med en del vitfisk gör sjön intressant. Sjön har också flera betydande till- och frånflöden. Lite bebyggelse kan ses från sjön vid Strand, Fillingen och Gottarsbyn men det är mestadels vackra och mindre jordbruk som smälter in väl i landskapsbilden runt sjön. 

  • Omfattning: Fillingsjön, Årbolsälven, Gottarsbyälven, Håltjärn, Långetjärnet, Rönningtjärn, Dåverudstjärn, Dåverudsälven, Höljen, Holtaneälven, Väntjärn, Sinsterudstjärnet, Rösetjärn, Slängomtjärn, Orsbytjärn, Abborretjärn och Skiljetjärn med bäckar.
  • Areal: 238,6 ha
  • Fiskarter: Abborre, gädda, sutare, braxen, mört, löja, ål, lake, slom och öring.
  • Övrigt: Allmänna fiskeregler. Fiske får ej bedrivas i fiskevårdsområdets åar och bäckar. Minimått på öring 30 cm. Fiske efter öring förbjudet fr.o.m. 15/9-28/2. Ungdomar under 16 år fiskar gratis, men under gällande regler. Båtramp vid Sanviken, Fillingesjön.

Här köper man fiskekort

Fiskekort i Fillingsjöns FVOF (Fillingsjön, Håltjärnet, Orsbytjärnen m fl vatten) (ifiske.se)
Dalslands Camping & Kanotcentral: 0531-100 60
SE Skogstjänst & Foder: 0531-619 84

Priser

  • Dag 50 kr
  • Vecka 100 kr
  • År 200 kr
  • Familj 200 kr
Kontaktinformation

Bengtsfors Turistbyrå

Storgatan 8

66630 Bengtsfors


Telefon: +46 531 52 63 55


E-post: turist@bengtsfors.se