({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Röding

Rödingen finns med sparsamma bestånd i några sjöar och i samtliga vatten är den ganska storvuxen. Rödingen anses av många vara främst av alla sötvattenfiskar både som matfisk och sportfisk! 

Vår, höst och på vinterisen finns största chansen att få rödingen på spö. Sommartid går rödingen på djupare vatten och är då svårare att fånga. I Västra och Östra Silen, Lilla Le och Lelång finns olika sorter av storröding. Normalvikten ligger kring 1-3 kg.

Här fiskas röding: