({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Anders Jonsson

  • Fotograf: Anders Jonsson

  • Fotograf: Anders Jonsson

Härön och Kyrkesund
Kyrkesund

Det gamla fiskesamhället Kyrkesund ligger på nordvästra Tjörn. Fem minuter med färja över Kyrkesundet ligger Härön med en fantastisk vandringsled som går över öns naturreservat.

å vägen till det genuina fiskeläget Kyrkesund, passerar du Linneviken, med barnvänlig långgrund sandstrand och bryggor. I närheten ligger Villa Solfrid, ett stort stenhus som Elin Sundberg, även kallad Guldgrävarens dotter, lät bygga 1916. När Elin var 85 år donerade hon villan till en stiftelse och idag är Villa Solfrid ett museum, med tidsenlig interiör och atmosfär. Om sommaren är här café, föreläsningar och guidade turer i trädgården, drivet av Elin Sundbergs vänförening.

På berget söder om Kyrkesund mellan landsvägen och Linnevikens badplats går en liten stig där du kan ta dig upp till Sankt Olovs valar, ett av Bohusläns mest kända sjömärken. Enligt sägnen är kumlen fyra troll som förvandlats till stenstoder. Namnet härstammar från tusentalet, när norske Olav Haraldsson den helige, var kung, i en tid då Bohuslän var en del av Norge.

I Kyrkesund kantas vägen ner mot hamnen och vattenblänket, av vita trähus och röda sjöbodar, som växte fram under sillperioderna på 1700-och 1800-talet. På ön Kålhuvudet vid sundets södra inlopp byggdes år 1780 ett trankokeri, som bevarats som kulturminnesarv och som blivit till ett välkänt landmärke i den smala farleden. Idag är Kyrkesund ett mindre samhälle där de flesta hus numer bara bebos sommartid. Men där går färjan till Härön över det smala Kyrkesundet. Färjan tar max tolv passagerare och överfarten tar bara några minuter.

Härön - naturreservat och vandringsleder

På Härön regerar naturen. Det är vidderna, strandängarnas och de rara växternas ö. Härön blev naturreservat 1999 för sin artrika flora och naturvärden. Ön präglas främst av trädlösa hällmarker genomkorsade av dalgångar. I tidig sommar ligger doften av nattviol över ängarna och här finns ängslosta och höskallra, jämte bolmörten , malört och rödmalva. Och andra rara växter, specifik för detta naturreservats säregna omgivning.

Den bördiga jorden bidrog också till att människor bosatte sig på ön redan i slutet av 1500-talet. Under sillperioderna ökade befolkningen som började bygga på öns östsida, det som idag utgör öns bebyggelse, där ligger också Magasinet, en restaurang med uteservering jämte sundet.

På Härön finns gott om vandringsleder, alla olika långa, karta kan du köpa på färjan. Man startar bland bebyggelsen med utsikt över sundet och den livliga båttrafiken där. Den lättaste leden startar vid färjelägret utmed den asfalterade vägen norrut mot Rösseberget. De övriga vandringslederna Holmudden, Änga och Rörberget är lite mer krävande och passar inte för barnvagnar. Naturen på Härön är speciell och att vandra längs markerna och uppleva lugnet, växtligheten och fågellivet är en nära upplevelse och kvar dröjer en känsla av att det är naturens domäner.

Karta och mer information om vandringslederna på Härön >>

Kontaktinformation

Tjörns Turistbyrå

Kroksdalsvägen 1

47180 Skärhamn


Telefon: +46 304 60 10 16


E-post: turistbyran@tjorn.se

Hemsida: sodrabohuslan.com