({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Vandringsled Grimmestorp 1,9 km
Tidaholm

Kuperat landskap från forntida issjö

Grimmestorps naturreservat är ett kraftigt kuperat och mossrikt område, till stora delar bevuxet av gammal barrskog med upp till 30 meter höga tallar och granar.

Snabbfakta

Längd: Leden är 1,9 km och är en rundslinga.

Ungefärlig tid: Det tar ca 0,5 timme att gå leden.

Markering: Leden är markerad med orangemärkta stolpar.

Svårighetsgrad: Medel, naturstig bitvis med rötter och stenar. 

Start och mål: Leden startar och slutar vid parkeringen vid Grimmestorps naturreservat.

Hitta hit: Naturreservatet Grimmestorp ligger norr om gården Grimmestorp. Du hittar gården ungefär en och en halv mil söder om Tidaholm väg 2844 och ett par kilometer nordost om Härja kyrka.

 

Karta

Isälvslagringar

Grimmestorps naturreservat med Grimmestorpskogen är med sina isälvslagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciellt på många sätt. Det kuperade landskapet är en deltabildning som byggts upp av isälvsmaterial i en forntida issjö för cirka 10 000 år sedan. Deltabildningen benämns Härjaterrassen efter Härja socken.

Grimmestorpsån

I en djup dal forsar Grimmestorpsån fram. Vattenflödet kan vara imponerande speciellt under snösmältningen. Längs med ån växer ormbunken strutbräken i fina bestånd. Den har två olika typer av blad, med och utan sporsamlingar. Här finns även gråal och den vitblommiga busken häggmispel, som är en trädgårdsflykting. Både forsärla och kungsfiskare har setts vid ån.

Betesdjurens påverkan på skogen 

Grimmestorpskogen betades till mitten av 1900-talet av nötkreatur från Grimmestorps herrgård. Betesdjurens påverkan på skogen kan ses än idag, främst genom att det förekommer betesgynnade växter som slåttergubbe, blåsuga och gräset stagg. I dag sluter sig skogen och börjar övergå till urskog. I reservatet finns gott om död ved. Det gynnar både svampar och fåglar. 

Sevärda besöksmål

Om man tar en liten avstickare från leden kommer man fram till Grimmestorps herrgård som har anor från 1600-talet. Gården och husen samt den omgivande fina naturen inspirerar till olika aktiviteter och events. 

Karta för utskrift/nedladdning

Snabbfakta

Längd: Leden är 1,9 km och är en rundslinga.

Ungefärlig tid: Det tar ca 0,5 timme att gå leden.

Markering: Leden är markerad med orangemärkta stolpar.

Svårighetsgrad: Medel, naturstig bitvis med rötter och stenar. 

Start och mål: Leden startar och slutar vid parkeringen vid Grimmestorps naturreservat.

Hitta hit: Naturreservatet Grimmestorp ligger norr om gården Grimmestorp. Du hittar gården ungefär en och en halv mil söder om Tidaholm väg 2844 och ett par kilometer nordost om Härja kyrka.

 

Karta

Kontaktinformation

Grimmestorps Naturreservat

Grimmestorp

Tidaholm


Telefon: +46 502 60 62 08


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida