({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Mattias Nilsson

Hökensås naturreservat
Tidaholm

Natur med norrlandskaraktär

Hökensås naturreservat är ett stycke bevarad vildmark med stora naturvärden, djupa skogar och rogivande stillhet. På sina ställen är naturen så nära vildmark du kan komma – ett Norrland i miniatyr. Den glesa tallskogen och det stora antalet sjöar gör området mycket attraktivt för friluftsliv.

 

Omväxlande landskap

Mjukt kuperad urbergskam med natur av norrlandskaraktär. Så beskrivs naturen i Hökensås naturreservat. Hökensås naturreservat är en urbergsrygg upp till 300 meter hög och tio mil lång. Den anses vara en horst, det vill säga ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Naturen på åsen är starkt kuperad med rullstensåsar och runda kullar blandade med plana grus- och sandfält och djupa gropar. I sänkorna finns myrar, sjöar och tjärnar. Landskapets många fascinerande former minner om den senaste istidens härjningar i trakten.  

Växt- och djurliv

Skogarna, som främst består av tall, är artfattiga men mycket uppskattade som bär- och svampmarker. Den ostörda naturen ger många fågel- och djurarter en fristad. Har du tur kan du få se knipa, pärluggla, tjäder, orre, älg, mård, räv, lodjur och rådjur.

Aktivera dig i Hökensås naturreservat

På Hökensås är det enkelt att vara aktiv. I området finns gott om fiskesjöar, bär- och svampmarker, en fin badsjö, ett myller av vägar och stigar, utmärkta vandringsleder och cykelleder. Önskar du bo över finns First Camp Hökensås.

Kontaktinformation

Hökensås naturreservat

Hökensås

522 91 Tidaholm


Telefon: +46 502 60 62 08


E-post: Skicka E-post