({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Storegården i Suntak
Tidaholm

Götisk gård från 1700-talet

Storegården i Suntak är en välbevarad gård från 1700-talet som sjuder av aktivitet sommartid.

Gård från början av 1700-talet

I närheten av Suntaks gamla kyrka ligger Storegården. Det är en av nio gårdar som byggdes runt kyrkan i början på 1700-talet. Idag finns bara Storegården kvar på sin ursprungliga plats. Husen på gården är helt byggda i trä och den enda renovering som har gjorts är att torv- och vasstaket bytts ut mot tegeltak. Eftersom inga andra renoveringar gjorts är Storegården ett utmärkt exempel på hur en mangårdsbyggnad kunde se ut vid 1700-talets slut och 1800-talets början. 

Götisk gård

Storegården tillhörde den typ av gårdar som går under benämningen den götiska. Den götiska gården karakteriseras av sina två gårdsplaner varav den ena ligger i anslutning till mangårdsbyggnaden, skild från ekonomibyggnaderna genom stängsel av något slag. Kring den andra planen, fägården, grupperar sig byggnaderna ofta symmetriskt och är placerade så att de yttre byggts i vinkel i förhållande till de andra, så att gården nästan är kringbyggd. Mangårdsbyggnaden består av två bostäder. På andra våningen finns en mycket fin föremålssamling donerad av Henry Carlsson. 

Sommar på Storegården

Idag används gården mest sommartid. Dimbobygdens fornminnes- och hembygdsförening håller öppet med kaffeservering och stor variation av aktiviteter i hantverksanda varje lördag från midsommardagen. Genom föreningen finns också möjlighet att boka visning av gården.

Kontaktinformation

Dimbobygdens fornminnes- och hembygdsförening

Suntak Storegården

522 92 Tidaholm


Telefon: +46 502 402 43