({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman

FAQ - nya vastsverige.com

Företagspresentationer / Produktblad

Varför tar vi bort Basetool när vi ändå ska ha företagspresentationer/produktblad?

Svar: Vi tar bort integrationen med Basetool för att frigöra tid för företagen, sänka kostnader för licenser samt få en enklare teknisk lösning. Företagspresentationer/produktblad kommer bli något enklare än dagens ”fulla” produktblad men mer utförliga än ”begränsad vy”. Faciliteter, priser och öppettider och annan mer detaljerad info ska ligga på företagens egna hemsidor. Basetool-presentationer kommer inte kunna exponeras på vastsverige.com eller de kommunsidor som ligger under vastsverige.com efter den sista december 2017.
Presentationssidorna på vastsverige.com kommer att vara kostnadsfria för företagen.

 

Kan företag fortsätta använda Basetool?

Svar: Givetvis är det upp till varje enskilt företag om man vill använda Basetool även i fortsättningen. Så länge man använder Basetool måste man betala licensavgift till Turistsupport.

 

Hur kommer det funka med paket framöver?

Svar: I textinnehållet på en företagspresentationer/produktblad kommer det att framgå om de har paket. Man kommer sedan kunna läsa mer om dessa på företagens egna hemsidor.

 

Kommer TRV lägga upp alla produktblad avseende företag på Norden och Världen nivå och även sköta den löpande uppdateringen av dessa?

Svar: Ja, TRV ansvarar för och skapar presentationssidor för Norden- och Världenföretag.
De lokala turistorganisationerna som väljer att finnas med under vastsverige.com kommer att ansvara för upplägg och uppdatering av presentationssidor för verksamheter på Sverigenivå.

 

Kan samma företagspresentationer/produktblad synas på flera sajter under vastsverige.com t.ex. kommunens sida och bohuslan.com eller måste man göra ett blad för varje sajt?

Svar: Ett och samma produktblad ska kunna exponeras på flera sajter.

 

Kommer det att bli möjligt att sortera och söka efter kategorier när varje företag bara ska ha en sida?

Svar: Ja. Om ett företag t.ex. har hotell, vandrahem, restaurang och aktivitet kommer man kunna hitta företagets produktblad om man söker på någon av dessa kategorier. Men det kommer inte att finnas ett individuellt produktblad för varje kategori.

 

Kommer man att kunna visa bokning på presentationssidan?

Svar: Varje presentationssida kommer att få en boka-knapp som länkas till önskad bokningskanal

 

 

Kartor/Leder

Kommer det finnas stöd för kmz filer som används för att visa leder på karta?

Svar: Vi kommer högst troligt att ha en mindre avancerad kartfunktionalitet än den som t.ex.  Basetool erbjuder. Arbetet med leder är dock högt prioriterad och vår avsikt är att kunna presentera våra leder på ett attraktivt sätt i nya versionen av vastsverige.com.

 

Kommer det finnas kartfunktion för att kunna se t.ex. boende/matställen på karta?

Svar: Det kommer att finnas en karta kopplad till varje företagspresentationer/produktblad.

 

API/Appar

Kommer man via API kunna visa upp Basetool-innehåll på nya vastsverige.com?

Svar: Nej, vi bygger bort integrationen med Basetool för hela sajten.

 

Vi har en app som bygger på innehåll från Basetool. Kommer vi att kunna koppla den mot innehåll i EPI istället?

Svar: Vi kommer att bygga ett API. Vi kommer att samråda med några av er som idag har appar kring hur vårt API bör utformas. Era appar kommer troligen delvis att behövas byggas om för att fungera med det nya systemet.

 

Kommer det finnas något API för att hämta ut innehåll från nya vastsverige.com?

Svar: Ja, vi kommer att bygga ett API. Vi kommer att samråda med några av er som idag har appar kring hur vårt API bör utformas.

 

Tidplan/Information

När får turistorganisationer möjligheten att börja arbeta i den nya versionen och skapa nya företagspresentationer/produktblad?

Svar: Från och med den 28 september kan turistorganisationer lägga upp företagspresentationer i den nya versionen av vastsverige.com.

 

Hur länge finns informationen i nuvarande sajt kvar och kan man kopiera information och lägga över i nya vastsverige.com?

Svar: Information i nuvarande vastsverige.com kommer att kunna kopieras manuellt till nya vastsverige.com. Informationen i EPI kommer att finnas kvar så länge som vi önskar det. Tillgång till information i Basetool kommer att finnas kvar så länge Turistrådet, lokala turistorganisationer samt företag har avtal med Basetool, dvs. minst året ut.

 

Övrigt

Vilka språkversioner kommer att finnas?

Svar: Vi kommer ha samma som idag, svenska, engelska och tyska.

 

Är det bara vastsverige.com som byggs om eller gäller det samtliga sajter som ligger i EPI?

Svar: Vi kommer att bygga om vastsverige.com med dess underliggande sidor. Startsidor, portalsidor och artiklar följer med till den nya miljön (alla länkningar till Basetool måste länkas om). Sidor som byggs om tekniskt för samtliga sajter är listningssidor, urvalssidor och företagspresentationer/produktblad. Kommunerna ansvarar själva för de redaktionella materialet på respektive kommunsajt.

 

Vilket ansvar har den kommunala redaktören i utvecklingen av nya vastsverige.com?

Svar: Den kommunala redaktören ansvarar för skapandet av nya listningssidor, urvalssidor samt företagspresentationer/produktblad på lokala företag på Sverigenivå, här ingår även så kallade icke kommersiella företag/besöksmål. Länkningar till Basetool från t.ex. puffar och artiklar måste pekas om i den nya miljön.

 

Hur kommer evenemangskalendern att presenteras på respektive kommunsidor?

Svar: Vi arbetar med frågan kring hur evenemang ska läggas in samt exponeras. Vi ser också över om evenemang skulle kunna presenteras på andra webbplatser genom t.ex. RSS-flöde eller liknande. 

 

Vad kommer det kosta för en destination/kommun att använda Episerver?

Svar: Turistrådet tar hela kostnaden för EPIserver gällande vastsverige.com. Därmed kommer det att vara kostnadsfritt för en kommun att ha en destinationswebbplats under vastsverige.com

 

Kommer vi fortsätta arbeta med bilder i Imagevault?

Svar: Ja, vi kommer fortsätta att använda Imagevault.

 

Kommer man fortsatt kunna ha delregionala sajter som t.ex. MTGK och Södra Bohuslän?

Svar: Ja

 

Har du fler frågor?

Kontakta episupport@vastsverige.com