({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Anneli Johansson

Rösjö mosse Natura 2000
Kvänum

Rösjö mosse är ett av Västergötlands största mossekomplex och består av öppna mossar och kärr. Här befinner du dig i en glesbefolkad trakt i ostörd miljö. De öppna mossarna i norr är fågelrika med ljungpipare, grönbena, storspov och gulärla.

Spana efter tranor

I skogen på Rösjö mosse häckar rovfåglar, ugglor, skogshöns och nattskärra. Närheten till Hornborgasjön gör att fåglar som söker ostörda miljöer kommer till Rösjö mosse. Med lite tur kan du få syn på en rastande trana.

Naturreservat med sjö

Rösjö mosse består mestadels av platåmossar. Här finns även kärr, sumpskog och mader. I mossens södra del på Storöjan finns skogspartier som stått orörda i över 100 år. Här finns även Rösjön vars stränder är rika på kärr. 

Kontaktinformation

Visit VaraE-post: turism@vara.se


Upptäck mer inom kultur & natur