({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

Bengtsfors slusstation, Dalslands kanal
Bengtsfors

Slussen mitt i centrum

Bengtsfors slusstation består av en dubbelsluss som leder från sjön Bengtsbrohöljen in till sjön Lelången. De är slussarna nr 21 och 22 i Dalslands kanal.

Vid västra sidan av sjön Bengtsbrohöljens norra ände går man in i kanalen i Bengtsfors, där en dubbelsluss ligger strax innanför kanalmynningen. Nivåskillnaden mellan de två sjöarna är 3,5 m. Väntbryggor finns både nedanför och ovanför dubbelslussen. Syd om södra väntbryggan finns en förtöjningsboj avsedd för båtar som har ett djupgående över 1,4 m (södra väntbryggan har endast 1,4 m djup). Omedelbart ovanför övre slussen finns en smal, låg landsvägsbro som öppnas av slussvakten. Strax därefter åker man förbi Hotell Hemgården. Halvvägs räknat från övre slussen och upp till Lelång finns ytterligare en bro med fri höjd 5,60 m som vid behov kan öppnas av slussvakten. 

Historia om Bengtsfors sluss

På 1600-talet inleddes de första försöken till järnframställning i bygderna kring det som idag heter Bengtsfors. Så småningom övergick verksamheterna från framställning av järn till träförädling. Det som från början var verksamheter i ganska liten skala blev så småningom en sulfitfabrik som var betydande ända till 1964. Träförädlingen lever fortfarande kvar i Dunis pappersfabrik i Skåpafors, strax utanför Bengtsfors. 

1895 startade Rudolf Liljeqvist, tillsammans med uppfinnaren Alfred Nobel, Elektrokemiska Aktiebolaget, EKA, i Bengtsfors. Klor hörde till de betydande produkterna. Idag är EKA en del av AczoNobel och har ingen verksamhet i Bengtsfors. 

Bebyggelsen i Bengtsfors var blygsam fram till slutet av 1800-talet. När Dalslands kanal invigdes 1868 blev det ett litet uppsving och järnvägen som byggdes ut lite senare betydde nog ännu mer. 1926 var ett märkesår för Bengtsfors. Då var Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ, nästan färdig, orten blev köping och märkligt nog hade man år 1926 exakt 1 926 invånare. 

Fakta

Bengtsfors slusstation består av en dubbelsluss som leder från sjön Bengtsbrohöljen in i sjön Lelången. Det är slussarna nr 21 och 22 i Dalslands kanal.

Antal slusskammare: 2
Nivåskillnaden: 3,5 m
Tidsåtgång: 25 min

Kontaktinformation

Dalslands Kanal AB

Nils Ericsons väg 1, Upperud

46472 Håverud


Telefon: +46 530 447 50


E-post: info@dalslandskanal.se

Hemsida: dalslandskanal.se