({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Christiane Dietz

Skarsdalsbergen Naturreservat & Egersknatten
Bengtsfors

Natur & Kultur

Naturreservat och vandringsled Egersknatten är en del av Nordleden och bjuder på fin dalsländsk vildmark.

Vandringsleden i Egersknatten är ca 2,5 km lång med utgångspunkt från väg 172 norr om Bengtsfors. Utsiktsplatsen med utsikt över norra sjön Lelången är ett populärt utflyktsmål.  På toppen av Egersknatten finns två bronsåldersrösen.

Naturreservat Skarsdalen-Skarsdalsbergen

Öster om sjön Lelång reser sig branta bergväggar som kulminerar med Egersknatten, 262 meter över havet. Sluttningen mot Lelång utgörs delvis av otillgängliga bergbranter, sönderstyckade av raviner och dalgångar med granskog. Den mäktigaste av dessa dalgångar är Skarsdalen. På nordsidan av den bidrar Skarsdalsbergets lodräta branter till den imponerande landskapsbilden. Läs mer här.

Karta med beskrivning som pdf

Kontaktinformation

Bengtsfors Turistbyrå

Storgatan 8

66630 Bengtsfors


Telefon: +46 531 52 63 55


E-post: turist@bengtsfors.se

Hemsida: dalsland.com