({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

Höljerudsforsarna Naturreservat
Bengtsfors

Strömstare och exklusivt öringsfiske

Upperudsälven rinner i en sprickzon med sjöar och höljor och däremellan korta forssträckor från Lelången till Vänern. Mellan Bengtsbrohöljen och Laxsjön finns tre forssträckor. Höljerudsforsarna består av den övre forsen, en ca 250 m lång forssträcka med 6 meters fallhöjd och den nedre mindre forsen med ca 2 meters fallhöjd. Forsarna har aldrig varit torrlagda eller nämnvärt påverkade av dämning.

Strömstare

Övre Höljerudsforsen har en mycket hög biologisk produktion, som beror av att det omedelbart uppströms finns en sjö, att forsen har stor vattenföring, längd och fallhöjd samt i botten sand- och grussubstrat. Detta ger ett bra födounderlag för t.ex. öring och strömstare, vilka forsen är mest känd för.

Skog täcker sluttningarna på båda sidor. Ett modernt skogsbruk bedrivs men genom svårigheter att utnyttja vissa delar av skogsmarken på den östra sidan, bl.a. på grund av den branta topografin, finns partier med värdefull naturskog.

Exklusivt Öringsfiske

Tillgängligheten för det rörliga friluftslivet är stor genom tillgången till Dalslands kanal samt gång- och cykelvägar. Som när rekreationsområde ligger det inom gångavstånd för ca 6 000 invånare i Bengtsfors och Billingsfors tätorter. Här finns också goda möjligheter för ett begränsat men exklusivt öringsfiske.

Så hittar du hit

Området kan lätt nås med båt och kanot på Dalslands kanal, till fots eller på cykel på den iordningställda gång- och cykelvägen mellan Bengtsfors och Billingsfors och från Stuputområdet i Billingsfors via gångstig. Parkeringsutrymme finns vid reningsverket i Bengtsfors och vid badplatsen vid Bengtsbrohöljen.

Var vänlig och visa hänsyn till reservatets föreskrifter

Karta över området

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen


Telefon: +46 31 40 29 81


E-post: Skicka E-post