({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Christiane Dietz

Stenebyleden
Dals Långed

Naturupplevelse för alla

Vandringsleden är ca 1,2 km lång och består av en landgång, helt i trä, som är 150 cm bred. Leden sträcker sig längs Stenebyälven och ett större hägn med vilt i direkt anslutning till Steneby naturreservat och dess jättegrytor. Leden lämpar sig för både barnvagn och rullstol.

Om leden

Stenebyleden är ca 1.2 km lång och byggdes av sex amatörsnickare mellan november 2013 och april 2014. Inte mindre än 20.000 löpmeter virke bars ned för hand, 7.000 brädor sågades bara för trallen och ca 60.000 skruv gick åt.

Längs leden finns en tipspromenad med frågor och information som ökar din kunskap om djur och natur i området. Landgången är av varierande höjd över marken med räcken på de allra högsta platserna och eftersom leden följer naturen är den kuperad.

Naturen

Stenebyleden sträcker sig längs en varierande och frodig natur med stora granar, vitsippsklädda lövskogsmarker, våtmarker och moss- och svamptäckt död ved. Grönskan utmed älven bildar nästan ett tak över landgången. I älven finns bl. a. flodpärlmussla och öring men även bäver. Fågellivet är varierande med permanenta invånare såsom korp, större hackspett och kungsfågel. Även fåglar som strömstare, sångsvan och dopping kommer ibland på besök.

Stenebyälven har till följd av inlandsisen, regleringen uppströms och den orörda naturen fått en unik ekologi. Vattnet är kristallklart, vilket ger en utmärkt förutsättning för flodpärlmusslan, och är tjänligt som dricksvatten!

Produkblad med karta över
Stenebyleden

Naturlärande för alla

  • För familjen: Tipspromenad och naturinformation. 
  • För skolklassen: Naturfrågor, teman och riktat lärande.
  • För busschartern: Tipspromenad, guidning och lunch.
  • Naturguidning: Stor eller liten grupp med kunnig guide.
  • Lokal natur och miljö: Miljösmart i en spännande natur.
Kontaktinformation

Dalslands Aktiviteter

Steneby gård

66010 Dals Långed


Telefon: +46 531 330 86


E-post: Skicka E-post