({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Svartedalen
Västerlanda, Lilla Edet

Skog, natur, Bohusleden, svampplockning

I Svartedalen finns möjligheter till ett antal olika friluftsaktiviteter som sportfiske, skogsvandringar, svamp- och bärplockning, orientering. Bohusleden går genom Svartedalen i nord-sydlig riktning.

Svartedalens vildmarksområde är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Själva namnet Svartedalen har under många år varit omgivet av en doft av mystik, vildmark, storskog och oförstörd natur.

Området är generellt näringsfattigt men mellan de kalkrika sjöarna Äggdalssjön och Stora Grötevatten växer sårläka, backskafting och blåsippa. En intressant lundflora finns också väster om Håltesjön med bland annat trolldruva, desmeknopp, blåsippa och hässlebrodd.

I Svartedalen finns även ett rikt fågel- och djurliv. Särskilt ugglorna är rikt företrädda med hornuggla, kattuggla, sparvuggla, pärluggla och berguv med revir inom området. Bland de marklevande djuren kan särskilt nämnas varg, hasselmus och hasselsnok.

Svartedalens naturreservat är beläget i sydvästra delen av Lilla Edets kommun men berör även till stor del Stenungsunds och Kungälvs kommuner. Från Ström/Lilla Edet kör du mot Kungälv på västra sidan av Göta älv. Efter cirka 8 kilometer svänger du höger mot Västergård. Följ vägen cirka 5,5 kilometer. När du har ett våtmarksområde till höger och en mindre sjö till vänster finns parkering och informationstavla vid en mindre avtagsväg till höger.

Kontaktinformation