({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Roger Salomonsson

Bohusleden
Uddevalla

Vandra från Strömstad i norr till Lindome i söder

Bohusleden är 37 mil lång och sträcker sig från Strömstad i norr till Lindome i söder. Bohusleden är uppdelad i etapper, lagom för en dagstur eller helgvandring. Här följer du glesbevuxna myrar och hällmarker, delvis orörda skogar och passerar många torpruiner.

Du som väljer att vandra på Bohusleden kan ta dig över berg och genom dalar, förbi skogstjärn, sjöar och betesmarker. För dig som är kulturellt intresserad finns såväl flera torpruiner som enstaka bebodda fjällgårdar att skåda lite närmare. Längs Bohusleden finns också ett flertal vindskydd som möjliggör övernattningar.

Omväxlande natur där de glittrande sjöarna, de höga bergen och de bördiga dalgångarna slåss med varandra om din uppmärksamhet – det är Bohusleden i ett nötskal. För att du ska veta hur du ska röra dig är leden markerad med orange färg på träd eller stolpar. Vid början av varje etapp finns en informationstavla med avståndsmarkeringar, symbolkarta och fakta om allemansrätt.

All denna, och ytterligare information finns även samlad på Bohusledens hemsida. 

Bohusledens hemsida