({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Naturreservat Dättern

Naturreservat Dättern
Grästorp

Eldorado för fågelskådare

Dättern är en grund, näringsrik insjövik med förbindelse till Vänern och Brandsfjorden via Frugårdssundskanalen. Delar av Brandsfjorden ingår i Ramsar-området. Längs stränderna dominerar bladvassen, men den får ger vika för jättegröe, starr och betade strandängar.

På den betade marken och längs stränderna finns en rik flora av ettåriga växter som den lilla, oansenliga fyrlingen och strandbräsma. Dessutom finns där flera arter av slamkrypa och pilört. Området är ett av gösens viktigaste lekplatser i Sverige och ån Nossan är en viktig lekplats för fisken asp, som är globalt rödlistad.

Fågeltorn vid Sjöryd
Dättern är ett viktigt område för flyttande och häckande fåglar. Många olika arter änder brukar rasta här, exempelvis salskrake, skedand och brunand. Man har även funnit många vadarfåglar, t ex dvärgbeckasin, myrspov och mosnäppa. Till de häckande arterna hör brun kärrhök, småfläckig sumphöna, skäggmes och pungmes. Mer eller mindre frekventa besökare är arterna havsörn och kornknarr, båda globalt rödlistade. Ett fågeltorn finns vid Sjöryd. Från fågeltornet kan man se häckfåglar som rördrom, snatterand, brunkärrhök och skäggmes. Som rastfåglar uppträder främst änder, vadare samt gäss. Dättern är också en av Vänerns viktigaste lekplatser för gös.

 

Fakta:

Ett fågeltorn finns vid Sjöryds egendom, Ås, parkera vid gården, cirka 2 km till fågeltorn. Observera att gården är privat egendom så beträd ej trädgården.

Faciliteter

Prisinformation

Dokument och länkar

Social media

Vägbeskrivning:

Väg 44 mot Vänersborg, ca 7 km norr om Grästorp.

Kontaktinformation

Naturreservat Dättern

Sjöryds Egendom

46790 Grästorp


Telefon: +46 051412067