({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anna Bergegren

Platåbergens Geopark
Grästorp

VÄLKOMMEN TILL PLATÅBERGENS GEOPARK - Där bergen har en historia att berätta

En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – alltså något som är unikt i världen.

2022 fick Platåbergens Geopark status som Sveriges första Unesco Globala Geopark som är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är mycket speciella. I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria och ger förståelse för hur vi kan förvalta våra naturresurser och vår planet på ett hållbart sätt. Det finns i dag ett stort globalt nätverk av Unesco globala geoparker.

Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper och bergen har länge varit mycket betydelsefulla för människorna som bott och verkat i området. Megalitgravar, gamla stenkyrkor, stenhuggerier, och fascinerande natur och landskapsformer har skapat den identitet som förknippas med platåbergslandskapet- ett landskap att känna stolthet över! Ta dig tid att upptäcka det du också och alla vindlande berättelser som finns här!

Läs mer på www.platabergensgeopark.se

 

Kontakt
Anna Bergengren, koordinator för geoparken:
anna.bergengren@grastorp.se
073-910 98 51

Kontaktinformation

Platåbergens geopark

Grästorp


Telefon: +46 073 910 98 51


E-post: Skicka E-post

Hemsida: platabergensgeopark.se