({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Regina Cederfeldt

Stora Grötlunken
Rågårdsvik

Stor promenad efter gröten

Vandra stora Grötlunken precis som badgästerna gjorde efter gröten på kvällen på Rågårdsviks Pensionat.

 

 

Snabbfakta

Längd: 3,2 km

Tidsåtgång: 45 minuter

Svårighetsgrad: medel

Terräng: mestadels grusväg och asfalterad väg, bitvis naturstig och delvis bilväg

 

Gemensam vandring i lugn takt

Grötlunken är en gemensam vandring i lugn takt efter kvällsmåltiden, som ofta bestod av gröt med katrinplommon. Badgästerna utgick från Pensionatet som fortfarande utgör hjärtat i Rågårdsvik. Det finns ingen ledmarkering, men inte heller så många vägar att man kan gå fel. Man kommer alltid tillbaka till Rågårdsviks Pensionat.

Stora Grötlunken

Följ Asperanvägen framåt uppför backen och vidare mellan husen. Efter Aspernavägen, när vägen delar sig, kan man svänga vänster förbi vägbommen och fortsätta Stora Grötlunken vidare förbi olika husmodeller tills en träskylt visar Grötlunken in på en stig till vänster. Följ stigen ner mot viken och vidare längs vattenkanten fram till en äng. Vid ängen  ansluter Skallhavsvägen som leder fram med Skallhavet på vänster sida av vägen. Där Skallhavsvägen övergår i Valbyvägen ansluter Lilla Grötlunken. Fortsätt upp till bilvägen och sväng höger ner mot samhället igen. Vik av in på Simons väg i första skarpa kurvan för att avsluta vid Pensionatet. Stora Grötlunken är 3,2 km.

Vid ängen på Stora Grötlunken kan man göra en avtickare på 350 meter för att nå den lilla hamnen i Skallhavet. Följ bara den gräsbevuxna stigen. Grötlunken med avstickare är totalt 4 km.

Fakta om leden

Längd:

3,2 km

Ungefärlig tid:

45 minuter

Markering:

Det finns ingen ledmarkering, förutom en grå träskylt som pekar ut riktingen för Stora Grötlunken ner mot vattnet. Men det finns inte heller så många vägar att man kan gå fel. Man kommer alltid tillbaka till Rågårdsviks Pensionat. 

Svårighetsgrad:

Medel: Vandringen sker till största delen på grusväg, asfalterad väg, bitvis på naturstig och delvis på asfalterad bilväg. 

Start och mål:

Start och mål är vid Rågårdsviks Pensionat som är hjärtat i Rågårdsvik.

Vid pensionatet ligger busshållplatsen Rågårdsviks Pensionat och längre ner vid hamnplanen Busshållplats Rågårdsvik. (Västtrafik linje 845)

Hitta hit:

Till Rågårdsvik kan man ta sig med buss (Västtrafik linje 845) med hållplats Rågårdsviks Pensionat alldeles vid Grötlunkens start och mål.

Det finns parkeringsplatser på hamnplanen, men under sommaren är det mycket begränsat. Under lågsäsong är det gott om plats, men tänk på att hamnplanen lätt svämmar över vid mycket regn och stark sydlig vind.

Karta:

 

En digital karta hittar du på Google maps och om du vill ha tryckt karta finns det på Infopoints i Lysekils kommun.

Vill du ha tips på fler natursköna vandringar på Skaftö - spana in  Skaftö - En livslång kärlek med karta. Går även att skriva ut.