({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Ett enat Bohuslän

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.

Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen. Respektive part tar ansvar för sina egna områden. Hållbarhetsperspektivet och gästperspektivet genomsyrar alla insatser. 

Avsiktsförklaring

Kommunerna i Bohuslän har ställt sig bakom en avsiktsförklaring (antagen i kommunfullmäktige i samtliga kommuner 2014) som tydliggör den politiska viljan att arbeta för ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Det övergripande målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen.

Handlingsplan

En handlingsplan har tagits fram för att förverkliga intentionen om ett enat Bohuslän inom besöksnäringen. Den tydliggör ansvar/åtaganden för kommunerna, företagen, Turistrådet Västsverige och lokala turistorganisationer. På knappen nedan kan du ladda hem en kortversion.

Varumärkesplattform

För att skapa ett tydligt varumärke där kommunikation och destinationens erbjudande samspelar har en varumärkesplattform för Bohuslän tagits fram. Ju mer tydligt, välkänt, unikt och attraktivt Bohuslän blir, desto större chans till ökad och hållbar turism.

Ledande politiker om Ett enat Bohuslän

Ledande politiker i Bohuslän beskriver vad ett enat Bohuslän betyder för dem och varför de tycker att det är viktigt.

Bohuslän på Export

Arbetet med ett enat Bohuslän tog sin början i projektet Bohuslän på export som drevs och finansierades av Turistrådet Västsverige, med stöd av Tillväxtverket, under perioden 2012–2015. Syftet med projektet var att göra Bohuslän till en hållbar turistdestination med internationell konkurrenskraft.