({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Ett enat Bohuslän

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och...

Avsiktsförklaring

Kommunerna i Bohuslän har ställt sig bakom en avsiktsförklaring (antagen i kommunfullmäktige i samtliga kommuner 2014) som tydliggör den politiska viljan att...

Handlingsplan

En handlingsplan har tagits fram för att förverkliga intentionen om ett enat Bohuslän inom besöksnäringen. Den tydliggör ansvar/åtaganden för kommunerna,...

Varumärkesplattform

För att skapa ett tydligt varumärke där kommunikation och destinationens erbjudande samspelar har en varumärkesplattform för Bohuslän tagits fram. Ju mer...

Ledande politiker om Ett enat Bohuslän

Ledande politiker i Bohuslän beskriver vad ett enat Bohuslän betyder för dem och varför de tycker att det är viktigt.

Bohuslän på Export

Arbetet med ett enat Bohuslän tog sin början i projektet Bohuslän på export som drevs och finansierades av Turistrådet Västsverige, med stöd av Tillväxtverket,...