({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anders Berholt

Lyse kyrka
Lyse

Enkelt avskalat och fyllt med kraft

Beläget med jordbruksmarker omkring sig hittar du Lyse kyrka. Här bjuds ofta på musikaliska framträdanden. Kyrkan är också populär för såväl bröllop som dop.

Information om kyrkan

Lyse kyrka färdigställdes år 1912 och arkitektoniskt är kyrkan grundad på studier av gamla svenska kyrkor i den romanska grundformen med rundbågar, välvt kor och absid. Omkring dörrarna finns ristningar efter gamla mönster. Det mäktiga taket vilar på stenkonsoler. Dessa är utförda av stenhuggare i församlingen och föreställer människo- och djurfigurer. Kyrkan är 24 m lång och 14 m hög invändigt till takås. Det spetsiga tornet mäter en höjd på 50 m.

Sigfrid Ericsson, välkänd kyrkobyggnadsarkitekt från Göteborg, erhöll uppdraget att rita kyrkan och som byggnadsentreprenör utsågs byggmästare JL Johansson från Ulricehamn.

Vid en högtidlighet hållen den 14 maj 1911, med kontraktsprost Sven Fredrik Wetterberg, inmurades den sista grundstenen. Invigningen av kyrkan ägde rum fredagen den 20 december 1912 och förrättades av biskop Edvard Herman Rodhe.

Omdisponering av kyrkorummet företogs år 1979 efter ritningar av arkitekt Carl-Anders Hernek, Uddevalla. Mitt- och tvärgångar breddades och under läktaren inreddes rum på ömse sidor av mittgången. I bänkkvarteren insattes gavlarna och ursprungligt golv ersattes med nytt.

Besök Lyse kyrka digitalt

Kontaktinformation

Lyse kyrka 218

453 92 Lysekil


Telefon: +46 0523293200


Hemsida: Till hemsida