({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anette Larsson

Lyse kyrkoruin
Lyse

Gudstjänster & musik i Lyse kyrkoruin

Gudstjänster, musikgudstjänster, sommarmusikprogram & konserter med bara himlen som tak

Strax intill Lyse kyrka hittar man Lyse kyrkoruin, även kallad Lyse gamla kyrka, ruinen efter en medeltidskyrka av sten, men i övrigt okänd utformning. Kyrkorummet var utsmyckat med målningar av Christian Schönfeldt från 1702. Mittpartiet av västra gaveln är en återstod av medeltidskyrkan och omnämns redan år 1391. Inne i ruinen finns en kalksten med formen av ett kistlock. Riksantikvarieämbetet har daterat stenen till 1100-1200-talet. Sannolikt har den äldre kyrkan funnits redan då.

Lyse kyrkoruin

Fotograf: Anette Larsson

Den år 1851 färdiga kyrkan uppfördes på samma plats och i samband med nedrivningen av medeltidskyrkan. Efter ett flertal turer med Kongliga Öfver Intendentsämbetet erhöll byggmästare Sven Johansson uppdraget om att uppföra kyrkan. Byggnadskostnaderna uppgick till dryga 3 000 riksdaler. På grund av markförhållandena nödgades man bibehålla den tidigare kyrkans tornbyggnad av trä. Mittpartiet av västra gaveln är en återstod av medeltidskyrkan.

Söndagen, Sexagesima, den 14 februari 1909 ödelades kyrkan av brand. Efter branden höjdes röster om rivning av ruinen. Tack vare insatser av riksantikvarie Sigurd Curman och församlingens kyrkoherde, Ernst August Rhedin och senare insatser har ruinen blivit bevarad och är idag väldigt populär för vigslar, dop och gudstjänster och även musikgudstjänster, sommarmusikprogram och konserter under sommarhalvåret. Se hemsidan för aktuella datum. Ruinen är öppen för besök alla dagar. 

Kontaktinformation

Lyse kyrka 218

45392 Lysekil


Telefon: +46 523293200


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida