({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Margareta Anderberg

Fiskebäckskils Kyrka
Fiskebäckskil

Vacker och anrik kyrka från 1772

Fiskebäckskils kyrka uppfördes 1772 och ersatte en tidigare träkyrka från 1500-talet. Kyrkan är en av de populäraste vigselkyrkorna i Bohuslän.

Information om kyrkan

Utmärkande för Fiskebäckskils kyrka är tak- och väggmålningarna, utförda 1783 av kyrkomålaren Joachim Gotthard Reimers. Takets motiv består av änglahuvuden, himmel och ornament över koret samt av himmel och helvete över långhuset. På träväggarna avbildas bibliska scener, gammaltestamentliga utefter sydsidan och huvudsakligen nytestamentliga utmed den norra: Moses vid busken, Jakobs stege, Abraham och änglarna, kopparormen, Rebecka vid brunnen, Kristi födelse, dop, Getsemane, Golgata, Kristi förklaring och Noaks ark. Under läktaren avbildas ett kustlandskap, träd, berg, får och båtar. Över koringången finns Gustav III:s namnskiffer. Bjälkar och lisener är marmorerade och har blomstermålningar.

Dopfunten härstammar från 1600-talet och är skulpterad i ek i ett enda stycke. 

Predikstolen tillverkades 1792 i Göteborg. Ursprungligen var den avsedd för domkyrkan, men kom 1794 till Fiskebäckskils kyrka.

Altaruppsatsen är från från 1665.

Den enda klockan är gjuten 1535 och troligen importerad från Nederländerna. Den har ett skriftband runt halsen med en inskrift på latin som i svensk tolkning lyder: I Herrans år 1535 blev jag, Anna, gjuten av Jacop Wahgevens.

Orgeln är byggd av Tostareds Kyrkorgelfabrik 1963.

På kyrkogården ligger konstnären Carl Wilhelmson begraven.

I Fiskebäckskils kyrka hålls Gudstjänster varannan söndag under sommaren. 
Kyrkan är flitigt använd till bl. a. vigslar och musikevenemang.

Besök Fiskebäckskils kyrka digitalt

Kontaktinformation

Svenska kyrkan - Lysekils Pastorat

Fiskebäckskilsvägen

451 78 Fiskebäckskil


Telefon: +46 523 29 32 00


Hemsida: lysekilspastorat.se