({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Margareta Anderberg

Grundsunds kyrka
Grundsund

Vacker träkyrka från 1799

Kyrkan används flitigt till bl.a. vigslar och till ett stort utbud av musikevenemang, där gospelkonserterna i juli och julkonserter i december är mycket välbesökta. Kyrkan rymmer 400 besökare

Ursprungliga kyrkobyggnaden var ett kapell som uppfördes 1799. Ett kyrktorn byggdes till 1818. En större ombyggnad genomfördes 1893 efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. Kyrkan förlängdes åt öster och fick ett nytt tresidigt avslutat kor. De breda korsarmarna uppfördes och kyrkan fick sin nuvarande planform som korskyrka. En renovering genomfördes 1973 då interiören målades om. 

Dopfunten från 1799 är av skulpterat trä,  

Altartavlan är en oljemålning utförd 1937 av Ole Kruse. 1974 monterades tavlan in i ett ramverk från en äldre altaruppsats och placerades över altaret.

Orgeln på elva stämmor installerades vid ombyggnaden 1893. 1955 byggdes den om av Tostareds orgelfabrik.

Nuvarande predikstol snidades 1939. En äldre predikstol är från 1894.

En av kyrkklockorna är samtida med tornet från 1818. En till klocka av malm tillkom 1939.

Besök Grundsunds kyrka digitalt

 

Kontaktinformation

Svenska kyrkan Lysekils Pastorat

Lönndalsvägen 26

451 79 Grundsund


Telefon: +46 523 29 32 00


Hemsida: lysekilspastorat.se/