({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Amplifyphoto/ Markus Holm

Svens Altare, Storehamn
Orust

6 km, medel

Vandringsleden är en natur- och kulturstig som tar dig till Svens altare, 106 meter över havet. Här har du en makalös utsikt över stora delar av Orust och hela kustområdet upp till Smögen. En gång i tiden lär man ha sett 11 kyrkor från denna plats.

 

 

Snabbfakta

Längd: 6 km

Tidsåtgång: 3-4 timmar 

Svårighetsgrad: medel 

 

Vandringsleden är en natur- och kulturstig i området Storehamn. Ordet hamn betyder utmark, i detta fall en vidsträckt, mager och bergrik trakt. Storehamn var förr endast bevuxen med ljung och små buskar, det är under de senaste hundra åren som barr- och lövträd inplanterats. Skogen är nu variationsrik med stort inslag av ädellövträd. Fågellivet är rikt och blomsterprakten vid Hålta vatten är unik i landet. Högsta punkten på vandringsleden, 106 meter över havet kallas Svens Altare. Där finner du en flöjel med Gunnar Sannes exlibris: en gåspenna, en spade och ett S. 

Livsöden och ruiner 

På elva platser finner du skyltar som berättar om människorna och deras livsvillkor. I området finns det spår efter rejäla torp och ett riktigt herresäte, men också av nästintill ofattbar nöd. Efter sillperiodens plötsliga slut 1809 kunde människor inte försörja sig ute i skärgården. De slog sig ned på alla upptänkliga platser, bröt sten, dikade ut myrar och odlade vad som gick. Åtskilliga familjer, ofta med många barn, tvingades bo i eländiga stenkojor och backstugor. Detta var då en ytterst karg trakt, bara bevuxen med ljung och små buskar.

Var aktsam om miljön, alla ruiner och odlingsspår är skyddade enligt kulturminneslagen.
Det finns begränsningar av allemansrätten och inga växter får plockas. Regler som gäller för naturreservat förklaras på skylten vid parkeringen.

Svens Altare, Orust

Fotograf: Södra Bohuslän Turism, Anders Jonsson

Fakta om leden

Längd:

6 km 

Ungefärlig tid:

Flera höjder skall passeras, så tre eller fyra timmar är lagom för rundvandringen. 

Markering:

Leden är markerad med gula pilar och gula band runt träden och det finns skyltar utmed leden som berättar om platsens historia.

Svårighetsgrad:

Medel, men flera höjder skall passeras. 

Start och mål:

Det finns en skyltad P-plats strax väster om Morlanda brygga. Vid parkeringsplatsen finns en stor karta som visar den utprickade leden. Nästan hela leden ligger inom Morlanda Säteris skogsmark som är naturreservat. 

Hitta hit:

Det finns en skyltad P-plats strax väster om Morlanda brygga. Grusvägen är privat och inte tillåten för allmän biltrafik.

 

Koordinater parkering

WGS 84 (lat, lon): N 58° 11.890', E 11° 32.051'

WGS 84 decimal (lat, lon): 58.19817, 11.53419

Kontaktinformation

Orust Turistinformation


Telefon: +46 304 79 93 40


E-post: turistinfo@orust.se

Hemsida: sodrabohuslan.com