({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Oxhagen
Larv

Öster om Larv ligger Oxhagen som är en anlagd våtmark med stor bety­delse för den biologiska mångfalden. Våtmarken är omgiven av betesmark i jordbrukslandskap, med flikig strand­linje och öppen miljö. Oxhagen är ett passande utflyktsmål för den fågelin­tresserade. Varabygdens fågelklubb utför skötsel av området och har bland annat ordnat ett fågeltorn och sittbän­kar. Här finns bra parkeringsmöjlighe­ter och informationstavlor som bland annat beskriver vilka fågelarter som finns i området.

Våtmarken har blivit en rastplats och häckningslokal för många fågelarter och ett flertal skyddsvärda fåglar har noterats. Här kan man se tofsvipa, sångsvan, sävsparv, stare, tornseglare, sothöna, gulärla för att nämna någ­ra arter. På kvällarna kan man höra grodspel från bland annat åkergroda.

Koordinater:
SWEREFF99 TM,
N 6452591,
E 393399.