({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Alingsås museum
Alingsås

Beläget i det historiska Alströmerska magasinet

Alingsås museum ligger i Alströmerska magasinet som uppfördes år 1731 på initiativ av Jonas Alströmer. Magasinet användes ursprungligen som materialmagasin för Alingsås manufakturverk och besöktes bland annat av Carl von Linné 1746. Idag visar Alingsås museum flera utställningar i byggnaden med koppling till platsens historia, vattnets betydelse och återvunna, äldre föremål. 

Öppettider Alingsås museum

Idag visar Alingsås museum flera utställningarmed koppling till platsens historia, vattnets betydelse och återvunna, äldre föremål. Vilka utställningar vill du se?

Utställlningen - Tillbaka till forntiden

Vad finns det för fornlämningar kring Alingsås? Hur begravde man de sina under forntiden, och hur var det nu med den där bronsskatten? I utställningen Tillbaka till forntiden kliver du in i en annan värld där uråldriga föremål berättar om hur människors liv och död utvecklade sig från sten-, brons- och järnåldern. I utställningen finns viktiga arkeologiska fynd som gjorts i trakten, men också andra föremål som kommit in i museets samlingar på olika sätt. Ett exempel är den i Sverige ovanliga Ösenringen.

Liv och död under forntiden

I utställningen finns det välbevarade holkyxor från bronsåldern och vissa föremål från en hällkista från slutet av yngre stenåldern som hittades i Vårgårda. Utställningen tar upp olika gravskick; exempelvis dös, hällkista och gånggrift, och det finns en karta över de olika gravar som hittats i trakten. Visst du ett det hittats ett gravfält från bronsåldern i stadsdelen Klinten i Alingsås med 27 individer?
Utställning Tillbaka till forntiden finns plan 4

Utställlningen - Bland bomullsbalar och kritpipor 

Utställningen återger känslan av ett gammalt magasin, där husets och platsens historia får stå i centrum. Med hjälp av packbalar, dockor, gamla skrifter och föremål skapas en minst sagt spännande miljö. Här kan du lära dig mer om Alingsås historia vid tiden för det manufakturverk som startades av Jonas Alströmer.
Sammanfattningar av utställningen finns tillgängligt på engelska, tyska och holländska.
Utställningen Bland bomullsbalar och kritpipor finns på entréplan.

Utställlningen - Vattenspeglingar

Utställningen Vattenspeglingar illustrerar vattnets historia genom Alingsås. Följ med på berättelsen om allt från tvättbrädor, myter och brandförsvar till dagens miljötänk. Utställningen skildrar vattnets betydelse för stadens utveckling i en dåtid, nutid och framtid. Här lär du dig mer om hur Alingsås kommuns förhållande till vatten sett ut, hur alingsåsarna fick vatten och avlopp och hur det faktiskt ser ut idag. 
Sammanfattningar av utställningen finns tillgängligt på engelska, tyska och holländska.
Utställningen Vattenspeglingar finns på plan 2.

Upplev utställningen vattenspeglingar virtuellt i 3D
Upplev utställningen vattenspeglingar som film

Utställlningen - Ha, spara, ta tillvara

På magasinets tredje plan återfinns utställningen Ha, spara, ta tillvara som belyser människors olika värdering av saker och prylar. Huruvida ett föremål bedöms helt och funktionellt, eller kanske trasigt utdömt och omöjligt att reparera, varierar kraftigt. I dagens samhälle ställs vi inför liknande frågor. Men på vilka sätt har synen på föremål och deras användning förändrats över tid tycker du? Från konsumtionssamhälle till reparation, sparande och värdering.
Utställningen Ha, spara, ta tillvara finns på plan 3. 

Utställlningen - Var sak har sin plats

Utställningen Var sak har sin plats visar att människor använt skyddande emballage för förvaring så långt tillbaka i historien vi känner till. I utställningen visas, ur Alingsås museums samling, olika föremål som använts till förvaring. Alla berättar de en historia lika intressant som objekten de omsluter.
Utställningen Var sak har sin plats finns på plan 3.

Museiparken

Alingsås museum och  Alströmerska magasinet ligger i museiparken. En utveckling av museiparken är igång. Målet är att parken ska bli mer lämpad för utställningar och mindre evenemang samt mer tillgänglig och trygg, med den historiska kontexten som bas.

Skulpturen Våren 

Skulpturen står i museiparkens sydvästra hörn. Våren är i brons och står på sockel av granit, skapad av Erik Grate (1896-1983) och beställdes av två bröder, direktör Oskar och disponent Carl-Axel Molander (också ägare av KABOM, textilmanufaktur). Bröderna skänkte skulpturen till staden 1949 och 1952 placerades den i museiparken i Alingsås.

Kontaktinformation

Alingsås museum

Bankgatan 3

44130 Alingsås


Telefon: +46 32261 65 96


E-post: museum@alingsas.se

Hemsida: Till hemsida