({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Alingsås museum
Alingsås

Beläget i stadens äldsta profana byggnad

Magasinets historia och utställningar

Alströmerska magasinet, som ligger i direkt anknytning till museiparken i Alingsås, uppfördes år 1731 på intitativ av Jonas Alströmer. Magasinet användes ursprungligen som materialmagasin för Alingsås manufakturverk och besöktes bland annat av Carl von Linné 1746. Idag visar Alingsås museum flera utställningar i byggnaden med koppling till platsens historia, vattnets betydelse och återvunna, äldre föremål.   


Entréplan
 

Den nyinvigda utställningen på husets första plan, Bland bomullsbalar och kritpipor, återger känslan av ett gammalt magasin, där husets och platsens historia får stå i centrum. Med hjälp av packbalar, dockor, gamla skrifter och föremål skapas en minst sagt spännande miljö. Bland föremålen återfinns exempelvis en aktie från Alingsås manufakturverk med Jonas Alströmers underskrift i original. Lär mer om Alingsås historia genom texter i anslutning till montern och packbalarna. Sammanfattningar finns också utskrivet på andra språk såsom engelska, tyska och holländska. Häftena innefattar även information om utställningen Vattenspeglingar.

 

 


Andra plan 

Utställningen Vattenspeglingar illustrerar vattnets historia genom Alingsås. Följ med på berättelsen om allt från tvättbrädor, myter och brandförsvar till dagens miljötänk. Utställningen skildrar vattnets betydelse för stadens utveckling i en dåtid, nutid och framtid. Här lär du dig mer om hur Alingsås kommuns förhållande till vatten sett ut, hur alingsåsarna fick vatten och avlopp och hur det faktiskt ser ut idag. 

Utställningen kan också besökas virtuellt i 3D eller som film.

 


Tredje plan

På magasinets tredje plan återfinns utställningen Ha, spara, ta tillvara som belyser människors olika värdering av saker och prylar. Huruvida ett föremål bedöms helt och funktionellt, eller kanske trasigt utdömt och omöjligt att reparera, varierar kraftigt. I dagens samhälle ställs vi inför liknande frågor. Men på vilka sätt har synen på föremål och deras användning förändrats över tid tycker du? Från konsumtionssamhälle till reparation, sparande och värdering. 

 

Här finns även den mindre utställningen Var sak har sin plats som illustrerar att människor använt skyddande emballage för förvaring så långt tillbaka i historien vi känner till. I utställningen visas ur Alingsås museums samling olika föremål som använts till förvaring. Alla berättar de en historia lika intressant som objekten de omsluter.


Museiparken

En utveckling av museiparken är igång. Målet är att parken ska bli mer lämpad för utställningar och mindre evenemang samt mer tillgänglig och trygg, med den historiska kontexten som bas. Till utställningen på entréplan har en liten del av parken under våren och sommaren 2021 använts till en tillfällig plantering av gamla växter som användes på 1700-talet för att färga tyger med. Dessa är utvalda av parkenheten i kommunen utifrån den text som Carl von Linné skrev när han besökte Alingsås 1746. 

Skulturen Våren har i återskapandet, flyttats till sin ursprungliga miljö och står numera i parkens sydvästra hörn. Våren är i brons och står på sockel av granit, skapad av Erik Grate (1896-1983) och beställdes av två bröder, direktör Oskar och disponent Carl-Axel Molander (också ägare av KABOM, textilmanufaktur). Bröderna skänkte skulpturen till staden 1949 och 1952 placerades den i museiparken i Alingsås.

Kontaktinformation

Alingsås museum

Bankgatan 3

44130 Alingsås


Telefon: +46 32261 65 96


E-post: museum@alingsas.se

Hemsida: Till hemsida