({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Hjortmarka
Alingsås

Motionsspår och vandring för alla

Hjortmarka är ett rekreations- och friluftsområde i Alingsås som har flera olika motionsspår i varierad längd. Här upplever du naturen bara ett stenkast från stan.

Friluftsliv

Hjortmarka utgör ett mycket populärt friluftsområde beläget i direkt anslutning till Alingsås stad. Området utgör en kil in mot staden från skogsområdena i öster, och ligger därför inom promenadavstånd från stadens centrum.

Tack vare den brutna topografin är det lätt att hitta mysiga utsiktsplatser och väl där uppskattar man att kaffet togs med! Har men tur kan man se både fiskgjuse, ormvråk och spillkråka. Därtill finns flera motions/vandringsspår av varierande längd. I Skogshjortarnas stuga finns dusch, bastu och servering tillgänglig när stugan är öppen. Se föreningens hemsida.

Motionsslingor och vandringleder

I Hjortmarka naturområde finns det ett antal olika härliga motionsslingor och vandringleder man kan välja mellan. Allitfrån 1,7 km spår upp till 1 mils slinga. 
Här hittar du en karta över slingorna i Hjortmarka naturreservat.

Under söndagar arrangerar OK Skogshjortarna tipspromenader under säsong, se evenemangskalendern för att ta reda på när nästa tipspromenad äger rum. 

Naturen

I delarna närmast staden kännetecknas området av mogna till äldre ekbestånd, på höjderna med ökande inslag av tall. Ekskogen är mestadels av hedskogskaraktär, genomsiktig och lättströvad, med blåbär dominerande i fältskiktet. Andelen tall ökar mot höjderna och österut och grov död ved av både björk, tall och ek förekommer relativt frekvent.

 

Sjöarna

Hjortmarkas sjöar bidrar starkt till områdets attraktivitet för friluftslivet. Alla sjöarna utom en kvarndamm och två grävda fiskedammar i sydväst är näringsfattiga skogssjöar med mer eller mindre opåverkad hydrologi. I synnerhet den stora klarvattensjön Stora Kroksjön, med sin tysta och ostörda belägenhet ger en påtaglig vildmarkskänsla.

Kontaktinformation

Hjortgården

Sandbergsvägen 14

44139 Alingsås


Telefon: +46 32213110


E-post: Skicka E-post

Hemsida: skogshjortarna.com